Bild
Kontakt

Vårdnadshavare

Att tillhöra föreningslivet innebär många fördelar, där barn och ungdomar kan få möjlighet att knyta nya vänskapsband, utveckla intressen och kunskaper.

Som vårdnadshavare har du möjlighet att söka olika typer av bidrag som vår kommun samt olika ideella verksamheter delar ut för att främja gemenskap inom föreningslivet.

Nedan kan du hitta information och länkar där du som vårdnadshavare kan ansöka ekonomiskt stöd för.

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengar inte räcker till. Det kan handla om ett par fotbollsskor, ett barnkalas eller avgiften till fritidsaktiviteter.

Stöttar dig om du hamnat i en tillfälligt ekonomiskt svår situation. Besök hemsidan för att få hjälp att söka rätt stöd.

På Fritidsbanken kan du låna sport – och friluftsutrustning gratis i 14 dagar. Tanken är att man enkelt ska kunna prova på olika fritidsaktiviteter utan att det kostar något.

Är du mellan 16-25 år och vill utvecklas inom ditt kulturområde så kan du söka kulturstipendiet för unga. Du som söker ska vara bosatt i, haft sin skolgång i eller vara verksam i Säffle kommun.

Stipendiet ska bidra till utvecklig av jord- och skogsbruket, med angränsande näringar, däribland travsporten.

Strävar efter att alla barn ska ha möjlighet att umgås och utvecklas tillsammans digitalt.

Stiftelsen arbetar för att ge familjet med låg inkomst och barn under 18 år möjlighet att förbättra barnets uppväxt. Bidrag från fonden ska bidra till glädje och nytta för barnet i familjen.

 

Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-06-04