service inom teknik, infrastruktur, miljö och klimat

Boende, trafik och miljö

Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

Hitta boende

Fastighetsmäklare och hyresvärdar

Boende, trafik och miljö

Teknik- och fritidsförvaltningen och Miljö- och byggkontoret i kommunen har nyckelroller för att en mängd samhällsfunktioner ska fungera och utvecklas. Infrastrukturen ska fungera alla dagar på året, under hela dygnet.

Här hittar du information som rör allt ifrån vatten och avlopp till renhållning, gator, avfallshantering och trafik. Här kan du också läsa mer om miljö- och hälsoskydd, energirådgivning, bygglov och bostadsanpassning.

Kontaktuppgifter till teknik- och fritidsförvaltningen
Kontaktuppgifter till miljö- och byggförvaltningen


Avfall- och renhållning informerar

Information om din sophämtning vid årsskiftet 2020/2021

2020 har 53 veckor vilket innebär att två udda veckor följer på varandra. Har ditt hushåll i år haft hämtning på udda vecka kommer du därför nästa år att få dina sopor hämtade på jämn vecka. Om ditt hushåll haft hämtning på jämn vecka kommer du i och med årsskiftet att få soporna hämtade på udda vecka.

Du som har hämtning varannan vecka, en gång per månad eller kvartalshämtning kommer att få dina sopor hämtade med samma intervall.

Sophämtning under jul- och nyårshelgen

Julhelgen

  • Har du ordinarie hämtdag 21/12 och 22/12, ställ ut kärlet 21/12 och låt det stå kvar tills det är tömt.
  • Har du ordinarie hämtag 23/12 och 24/12, ställ ut kärlet 22/12 och låt det stå kvar tills det blir tömt.
  • Har du ordinarie hämtdag 25/12, ställ ut kärlet 23/12 och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Nyårshelgen

  • Har du ordinarie hämtdag 28/12 och 29/12, ställ ut kärlet 28/12 och låt det stå kvar tills det är tömt.
  • Har du ordinarie hämtdag 30/12 och 31/12, ställ ut kärlet 29/12 och låt det stå kvar tills det blir tömt.
  • Har du ordinarie hämtdag 1/1, ställ ut kärlet 30/12 och låt det stå kvar tills det blir tömt.
  • Har du ordinarie hämtdag 6/1, ställ ut det 6/1 och låt det stå kvar tills det blir tömt.

    Ställ ut ditt kärl senast 06.00 den aktuella dagen, och låt det stå kvar tills det blir tömt.

Har du frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst genom att maila varenhallning@saffle.se, eller ringa oss på 0533-68 15 89.
Våra öppettider är 09.30-12.00.

Våra gatuplaner

Säffle kommun arbetar med såväl cykel- som trafikplaner för att utveckla möjligheterna att färdas på kommunens gator.

Kollektivtrafik

Säffle har ett strategiskt geografisk läge där E45, E18 och järnvägen korsar kommunen. Vi är också mycket förskonade för långa bilköer vilket gör vardagen lätt och smidig.

Bygglovsprocess

Att söka bygglov kan kännas lite krångligt. Här hittar du information om hur bygglovprocessen ser ut, vad du behöver tänka på och göra, från idé till slutbesked.

Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

Energi- och klimatrådgivning

Till vår energi- och klimatrådgivare kan du vända dig för att få massor av användbara råd och tips om hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn i vardagen.