service inom teknik, infrastruktur, miljö och klimat

Boende, trafik och miljö

Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

Hitta boende

Fastighetsmäklare och hyresvärdar

Boende, trafik och miljö

Teknik- och fritidsförvaltningen och Miljö- och byggkontoret i kommunen har nyckelroller för att en mängd samhällsfunktioner ska fungera och utvecklas. Infrastrukturen ska fungera alla dagar på året, under hela dygnet.

Här hittar du information som rör allt ifrån vatten och avlopp till renhållning, gator, avfallshantering och trafik. Här kan du också läsa mer om miljö- och hälsoskydd, energirådgivning, bygglov och bostadsanpassning.

Kontaktuppgifter till teknik- och fritidsförvaltningen
Kontaktuppgifter till miljö- och byggförvaltningen


Avfall- och renhållning informerar

Kundtjänst för vatten- och renhållning kommer under en period att ändra sina telefontider. Från 1 april är telefontiden 09:00-12:00

Våra gatuplaner

Säffle kommun arbetar med såväl cykel- som trafikplaner för att utveckla möjligheterna att färdas på kommunens gator.

Kollektivtrafik

Säffle har ett strategiskt geografisk läge där E45, E18 och järnvägen korsar kommunen. Vi är också mycket förskonade för långa bilköer vilket gör vardagen lätt och smidig.

Bygglovsprocess

Att söka bygglov kan kännas lite krångligt. Här hittar du information om hur bygglovprocessen ser ut, vad du behöver tänka på och göra, från idé till slutbesked.

Sophämtning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

Energi- och klimatrådgivning

Till vår energi- och klimatrådgivare kan du vända dig för att få massor av användbara råd och tips om hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn i vardagen.