Text

Avfall och återvinning

Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Felanmälan

Hjälpa oss hitta fel

SMS-utskick

Få viktig information via SMS

Avfall och återvinning

Det är kommunen som ansvarar för att samla in och ta hand om kommunalt avfall och liknande avfall som uppkommer i kommunen.

I Säffle kommun sköts renhållningen av teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål. Ragn-Sells Kommunpartner AB sköter om tömningen av slam. Östby miljöstation är Säffle och Åmåls kommuners gemensamma återvinningscentral där kan du som abonnent lämna ditt grovavfall och farliga avfall.

Ställ frågor om fakturor, abonnemang, kärl och tömning till:

0533-68 15 89 eller varenhallning@saffle.se

Telefontid: 09:30-12:00

Uppdatering 17/11 2022

Från och med 1/12 kan du som använder e-boks inte längre få din digitala e-post i denna brevlåda.

Du har möjlighet att få fakturor som gäller vatten- och renhållning till din digitala brevlåda.
Om du använder Kivra kan du även betala dina fakturor direkt i denna. Det är ett säkert sätt att betala dina fakturor eftersom det görs via Mobilt BankID.

Hur gör du för att ansluta dig om du inte tidigare har någon digital brevlåda?
Är du inte tidigare kund behöver du ansluta dig till en digital brevlåda (E-boks, Kivra eller Min myndighetspost.)

När du anslutit dig kommer du att få en e-postavisering varje gång du får en faktura från oss
Om du idag har pappersfaktura eller om du redan är ansluten till någon digital brevlåda behöver du inte göra något, fakturan kommer till dig automatiskt.
Logga däremot gärna in på din digital brevlåda och kontrollera att dina uppgifter stämmer.

Om din faktura idag går till din internetbank kommer den även i fortsättningen att skickas dit. Har du idag e-postfaktura och istället vill ha den till din digitala brevlåda behöver du kontakta kundtjänsten för va-renhållning, så hjälper de dig med detta.

Om du väljer att inte ansluta dig kommer du att få dina fakturor på samma sätt som tidigare.


Kontaktuppgifter E-boks: Hemsida e-boks.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 771-888 500
Kontaktuppgifter Kivra: E-post: support@kivra.com, 077-045 70 00.
Kontaktuppgifter Min myndighetspost:
Hemsida minmyndighetspost.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., 0771-11 44 00.

Källsortering och återvinning

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar finns på ett flertal platser både i och utanför tätorten. Tömning och städning vid återvinningsstationerna sköts av FTI AB.

Viktig information

På denna sida hittar du länkar till viktig information om avfall och återvinning

Renhållningsordning och avfallsföreskrift

I renhållningsordningen beskrivs hur avfallet ska sorteras och vilket ansvar kommunen respektive fastighetsägaren har när det gäller avfallshanteringen.

Slamtömning och latrin

Slamtömningen av små avloppsanläggningar i kommunen utförs av Ragn-Sells Kommunpartner AB. Kundtjänstärenden och faktureringen av utförd tjänst sköts av teknik- och fritidsförvaltningen.