Bild
Kontakt

Hembygdsförening

Hembygdsrörelsen är viktig för att levande- och synliggöra det svenska kulturarvet. Hembygdsföreningarna jobbar aktivt med olika målgrupper för att göra landsbygden och kulturarvet attraktivt som besöksmål.

Föreningsbidrag

Varje år kan de aktiva hembygdsföreningarna i Säffle kommun ansöka om ett föreningsbidrag från Säffle kommun.

Nytt för 2024 är att ansökan görs senast den 31 mars 2024. Ärendet ska sedan handläggas och beslutas om i kulturnämnden innan bidraget betalas ut.

Ansökan sker via e-tjänst.

Ansök via e-tjänst här
Riktlinjer för hembygdsföreningar

Bidrag för samlingslokaler

Klicka här för att söka bidrag till samlingslokaler
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-06-12