Bild
Kontakt

Kulturförening

I Säffle finns kulturföreningar som främjar stadens kulturliv. Kulturföreningar kan söka verksamhetsbidrag och evenemangsbidrag från Säffle kommun.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidrag kan beviljas kulturorganisationer som driver en etablerad och kontinuerlig kulturverksamhet inom Säffle kommun. Nästa tillfälle att söka verksamhetsbidrag är i början av 2025 och ansökan är öppen till 31 mars. Bidraget betalas ut efter 31 mars när ärendet har handlagts och beslutats av kulturnämnden.

Information om hur din förening ansöker om verksamhetsbidrag kommer läggas ut på den här sidan under hösten 2024.

Riktlinjer för kulturföreningar

Kultur och evenemangsbidrag

Föreningar kan söka bidrag för evenemang, kulturaktivititer, projekt och liknande. Ansökan ska vara inne senast den 31 mars.

Skapa evenemang
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-05-29