Bild
Kontakt

Bygdegårdsförening

Säffle kommun vill skapa förutsättningar för att möta behovet av mötesplatser, gällande sammanhang, demokrati och inkludering i lokalsamhället och nå flertalet av våra invånare.

Bidraget ska ge föreningarna en stödersättning för omkostnader kopplade till driften av samlingslokaler godkända av fullmäktige, exempel på detta är bygdegårdar och folkets hus.

Detta bidrag ska subventionera driftskostnader. Om ni tänker göra investeringar i samlingslokaler gör ni detta som ett anläggningsbidrag.

Bidraget premierar lokaler med mycket aktivitet - alltså som har en hög uthyrningsgrad.

Villkor för att söka dessa bidrag:

  1. Den ena utgår från samlingslokalens uthyrningsintäkter som andel av den totala kvm-ytan för samtliga godkända lokaler.
  2. Den andra utgår från samlingslokalernas uthyrningsintäkter som andel av de totala uthyrningsintäkterna för samtliga godkända samlingslokaler.

Ansökan lämnas senast 31/3 till teknik- och fritidsförvaltningen på avsedd blankett. Denna ska innehålla:

  • ekonomisk redogörelse
  • revisionsberättelse
  • årsrapport till bygdegårdarnas riksförbund/Folkets hus

Utbetalning sker löpande under året. För att få betalt under innevarande år behöver ansökan ha lämnats in senast 31/3.

Här hittar du ansökan om bidrag till samlingslokaler
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-06-12