Bild
Kontakt

Skapa evenemang

Säffle kommun stöttar evenemang för invånare och besökare i vår kommun. Här finns information om hur du som förening kan söka bidrag till ditt evenemang.

Syften med evenemangsbidraget

 • Stärka Säffle kommun som en levande stad och landsbygd att leva och verka i samt att besöka
 • Bidra till ett engagerat föreningsliv

De föreningar som kommunen väljer att stötta, förutsätts arbeta aktivt för allas lika värde, för att evenemangen ska vara tillgänglighetsanpassade, miljö- och socialt hållbara samt ekonomiskt försvarbara. Säffle Kommun har inte möjlighet att bevilja stöd till evenemang som riktar sig mot välgörenhet.

Exempel på evenemang

 • Familjedag/folkfest
 • Musik/konsert
 • Teaterföreställning
 • Dansföreställning
 • Konstutställning

Kriterier

För att få evenemangsstöd bör evenemanget utgå från följande kriterier:

 • Generera besökare och övernattningar i Säffle kommun
 • Nya typer av evenemang premieras
 • Evenemang för barn och unga premieras
 • Evenemanget ska i möjligaste mån vara gratis. Evenemanget ska vara öppet för allmänheten att ta del av som åskådare. Detta innebär att man även kan söka stöd för en del av ett större evenemang, exempelvis en barnaktivitet som ingår i en större helhet.
 • Evenemanget ska vara alkohol- och drogfritt. Detta innebär att man även kan söka stöd för en del av ett större evenemang, exempelvis en barnaktivitet där alkohol inte serveras.
 • Arrangören ska ha undersökt möjligheterna till annan finansiering, exempelvis sponsorer och sökta projektmedel.

Motprestation

Vid beviljat evenemangsstöd förväntas följande motprestationer:

Ansökan

Fyll i formuläret nedan.

Här hittar du en checklista som kan vara användbar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lycka till med ditt evenemang!


Skriv vilken förening som söker evenemangsstöd
Föreningens organisationsnummer
Föreningens bankgiro/plusgiro som evenemangsstödet ska betalas ut till
E-postadress till förening
Namn och kontaktuppgifter till ansvarig sökande

Evenemangstitel
Datum och tid
Beskrivning av evenemanget samt hur ovanstående kriterier uppfylls
Plats
Målgrupp
Ange lokal, regional eller nationell nivå
Beräknat antal besökare
Eventuella medarrangörer

Beskriv vilka åtgärder som finns för tillgänglighetsanpassning och säkerhetsarbete som tex. rullstolsplatser etc. samt ev. ordningsvakter, avspärrning.

Vilka åtgärder och eller miljömedvetna och hållbara val vidtas för evenemanget? Exempelvis återvinning, renhållning, engångsartiklar, material osv.

Beskriv kort marknadsföringsplan, vart när och hur marknadsför du evenemanget?

Ange beräknade utgifter och intäkter för evenemanget, tex. lokalhyra, marknadsföring, arvoden, biljettintäkter etc. Här ska man också ange om man sökt andra kommunal bidrag samt om och vart man sökt extern finansiering.

Ange ansökt totalbelopp för evenemanget
Utvärdera evenemang
Marknadsför ditt evenemang
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-04-15