Bild
Kontakt

Ny förening

Är du intresserad av att bilda en ny förening och vill ha reda på hur du ska gå tillväga för att göra det? Här hittar du informationen du behöver.

Vad krävs för att starta en förening?

 1. Minst tre personer
 2. Gemensamma mål och intressen
 3. Val av föreningsform

En ideell förening är en sammanslutning av individer som har ett gemensamt intresse och där de enskilda personerna överlåter det formella juridiska ansvaret till föreningens styrelse.

Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt. (Då bildar man en ekonomisk förening och följer en speciell lagstiftning.)

Hur bildas en ideell förening?

 • Utlys ett sammankallande möte/uppstartsmöte där de intresserade träffas och bildar en interimsstyrelse (en provisorisk styrelse.)
 • En interimsstyrelse skall minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör.

Vad är en interimstyrelses uppgift?

 • Att förbereda nästa sammanträde, vilket oftast blir årsmötet. Här väljs föreningens första styrelse.
 • Att lägga förslag på ledamöter och suppleanter som kan ingå i en styrelse. Lämpligt antal är 5, 7 eller 9 stycken.
 • Att lägga förslag på stadgar, som talar om hur föreningen skall arbeta. (Oftast finns normalstadgar som man kan rekvirera från Riksidrottsförbunden eller någon annan riksorganisation och som man sedan anpassar för sina egna behov.)
 • Att lägga förslag på föreningens namn.
 • Att lägga förslag på medlemsavgift och budget.
 • Att kontakta teknik och fritid Säffle-Åmål för att ta del av bidragsinformation.
 • Att kontakta den riksorganisation som ligger i föreningens intresse. Säffle kommun har som principiellt krav att en lokal förening skall tillhöra en riksorganisation.
 • Att skaffa ett postgiro eller bankgiro.
 • Att kontakta lokala skattemyndigheten för att få en bekräftelse på att en fungerande juridisk person (sammanslutning) finns för tilldelning av ett organisationsnummer. Utan detta organisationsnummer fungerar inte kontakterna med myndigheter, leverantörer och andra organisationer.

Vad ska jag tänka på sedan?

 • Ha ett årsmöte, där ni bildar föreningen. Ni behöver fastslå stadgar, föreningens namn, och bilda en styrelse.
 • Ansök om att bli godkänd som bidragsberättigad förening hos teknik- och fritid Säffle-Åmål.
Hur du bildar en idrottsförening
Hur du startar en ideell förening
Kontakt
 • Ulf Johansson

  Bokning idrottshallar

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 16 67

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Fredrik Eriksson

  Fritidskonsulent

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 30 55

  Järnvägsgatan 9, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-02-12