Bild
Kontakt

Fonder och stipendier

Det finns flera olika fonder och stipendier att söka om du är ung i Säffle

Är du mellan 16-25 år och vill utvecklas inom ditt kulturområde så kan du söka kulturstipendiet för unga. Du som söker ska vara bosatt i, haft sin skolgång i eller vara verksam i Säffle kommun. Kulturstipendiet kan sökas för egen räkning eller så kan någon föreslå stipendiat.

Kulturstipendiet delas ut en gång per år och sista ansökningsdag är 15 oktober.


Stiftelsens ändamål är att varje år dela ut två priser eller stipendier till ungdomar bosatta inom kommunen. Berättigade till priser eller stipendier ska vara ungdomar som t ex:

 • Genom rådigt ingripande förhindrar en olycka eller dennas utbredning.
 • I ett tidigt skede förhindrar skada på person och egendom, genom eget föredöme tar väl vara på sina kamrater,
 • Åsidosatt egen bekvämlighet för hjälp till vårdbehövande,
 • I skolan visar framgång i studier och tillråds fortsatt utbildning,
 • Utfört berömlig idrottsprestation eller
 • Visar stora anlag för sång och musik med intresse för vidare utbildning.

Vem kan ansöka?

Ungdomar som är bosatta i Säffle som har gjort en insats eller presterat i överensstämmelse med ovanstående punkter.

Det går att som utomstående lägga en nominering på en ungdom som man anser överensstämmer med ovanstående punkter.

Kriterier

 • Personen är folkbokförd i Säffle kommun vid ansökningstillfället
 • Personen är mellan 15-25 år
 • Ansökan ska avse en person som gjort en insats eller presterat i enlighet med stiftelsens ovanstående ändamål.

Vad ska ansökan innehålla?

Vi vill ha ett personligt brev med motivering till ansökan. Skicka även med, om det är möjligt, något som tillstyrker personens identitet exempelvis ett personbevis (detta är obligatoriskt vid personlig ansökan). Bifoga även gärna en referenslista som kan tillstyrka motiveringarna.

Sista ansökningsdag är 15 maj

Ansök via e-tjänst:
Klicka här för att komma till ansökan i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som inte har e-legitimation kan posta sin ansökan till Säffle kommun, Kanaltorget 1, 66180 Säffle.

Stipendier delas årligen ut till en eller flera begåvade och skötsamma ungdomar i Gillberga församling.

Vem kan ansöka?

Ungdomar som är bosatta i Gillberga församling (tidigare Gillberga kommun).

Till detta stipendium går det även att, som utomstående, nominera en eller flera ungdomar.

Kriterier

 • Personen är folkbokförd i Gillberga församling vid ansökningstillfället
 • är mellan 13-20 år
 • Ansökan ska avse en ungdom som anses begåvad och skötsam

Vad ska ansökan innehålla?

Vi vill ha ett personligt brev med motivering till ansökan. Skicka även med, om det är möjligt, något som tillstyrker personens identitet exempelvis ett personbevis (detta är obligatoriskt vid personlig ansökan). Bifoga även gärna en referenslista som kan tillstyrka motiveringarna.

Sista ansökningsdag är 15 maj

Ansök via e-tjänst:
Klicka här för att komma till ansökan i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som inte har e-legitimation kan posta sin ansökan till Säffle kommun, Kanaltorget 1, 66180 Säffle.

Stiftelsens ändamål är att varje år dela ut stipendier till ungdomar som studerar jord-, skogs- eller trädgårdsbruk.

Vem kan ansöka?

Du som är ungdom och som studerar jord-, skogs- eller trädgårdsbruk, inom eller utom landet, teoretiskt eller praktiskt, kan ansöka. Stipendiemottagarna ska vid studiernas påbörjande vara folkbokförda i Säffle kommun.

Kriterier

 • Studera jord-, skogs- eller trädgårdsbruk, inom eller utom landet, teoretiskt eller praktiskt
 • Ålder mellan 15-25 år
 • Vara folkbokförd i Säffle kommun vid studiernas påbörjande

Vad ska ansökan innehålla?

Vi vill ha ett personligt brev med motivering till ansökan. Skicka även med, om det är möjligt, något som tillstyrker personens identitet exempelvis ett personbevis (detta är obligatoriskt vid personlig ansökan). Bifoga även gärna en referenslista som kan tillstyrka motiveringarna.

Sista ansökningsdag är 15 maj

Märk ansökan tydligt med stipendiets namn.

Ansök via e-tjänst:
Klicka här för att komma till ansökan i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som inte har e-legitimation kan posta sin ansökan till Säffle kommun, Kanaltorget 1, 66180 Säffle.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Sundsgatan 1 B, Säffle

 • Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  Kulturförvaltningen

  0533-68 16 61

  Kanaltorget 3, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-03-21