Bild
Kontakt

UKM

Vi ser fram emot 2021 och just nu ska en ny ung arrangörsgrupp för UKM rekryteras.

Vi strävar efter att under våren 2021 kunna genomföra ännu en UKM-festival i Säffle. Vi söker därför efter ungdomar 13-25 som är intresserade av att ingå i nästa grupp av unga arrangörer.
Ett öppet möte för intresserade hålls onsdag 21/10 kl 15.00 på Ungdomens Hus.
Frågor och funderingar kan också skickas till Lokal UKM-samordnare i Säffle, Niklas Lychou (niklas.lychou@saffle.se eller 0730-801 557).

UKM är en festival för kreativa unga där deltagarna är kulturutövande eller intresserade ungdomar i åldern 13-25 år. UKM arrangeras i Säffle av en ung arrangörsgrupp och UKM är hos oss en plattform för ungdomsinflytande.

Läs mer och anmäl dig till UKM
Senast uppdaterad • 2020-10-19