Bild
Kontakt

Fiberföreningarna

Landsbygdsnätet i Säffle fibernät ägs och drivs tillsammans med två fiberföreningar som är fristående ekonomiska föreningar. Säffle Fibernät sköter även driften utav fibernätet i Borgvik.

Utanför Säffle tätort har utbyggnaden av fibernätet skett via ekonomiska föreningar (så kallade fiberföreningar).

I Säffle kommun finns idag 2 fiberföreningar utanför tätorten. Fibernätet på landsbygden har byggts med ekonomiskt stöd från EU (programperioden 2009-2013).

Vill du ansluta din fastighet på landsbygden till fibernätet ska du ta kontakt med den fiberförening som ansvarar för det område där din fastighet finns.

SäKom sköter även nyanslutning och drift av Borgviks Fibernät på uppdrag av Borgviks Fiberförening.

Säfflebygdens fibernät är troligtvis Sveriges största fiberförening
med över 2300 medlemmar. Säfflebygdens fibernät äger 50% av
landsbygdsnätet och tillsammans med Säkom äger och driftar
anslutningarna utanför Säffles tätort. De är en ekonomisk
förening som därmed kräver medlemskap för att kunna nyttja
sin fiberanslutning på landsbygdsnätet. Säfflebygdens fibernät omfattar samtliga socknar utanför Säffle tätort med undantag för Svanskog socken.

Ordförande Torbjörn Axelsson
070-56 45 696
Ingrirud Hagaborg
661 93 SÄFFLE
torbjorn.hagaborg@gmail.com

Svanskogs fibernät ekonomisk förening består av närmare 240 medlemmar. Det är en ekonomisk förening som kräver medlemskap för att kunna utnyttja en fiberanslutning till fibernätet. Bor du inom Svanskog socken och önskar en fiberanslutning till din fastighet så kontaktar du fiberföreningen på nedan kontaktuppgifter

Ordförande Lennart Johansson
070-65 17 089
Södra Skarbol Slängserud
66250 SVANSKOG
lennart.johansson@gmail.com

Borgvik fibernät ekonomisk förening äger fibernätet i Borgvik
och har närmare ca 140 medlemmar i dagsläget. Det är en
ekonomisk förening som kräver medlemskap för att kunna
utnyttja en fiberanslutning till fibernätet. SäKom sköter driften av Borgviks fibernät. Har du frågor eller önskar ansluta dig till Borgviks fibernät kontaktar du fiberföreningen direkt.

Ordförande Thord Johansson
076-10 02 123
Överud Lillgården
664 95 BORGVIK
info@borgvikfiber.se
borgvikfiber.se Länk till annan webbplats.


Kontakt
  • Säffle fibernät - SÄKOM

    Expedition Säffle fibernät

    SÄKOM

    0533-68 11 10

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-03-11