Vy över sammanträdesrummet Trätäljasalen i Säffle stadshus
Kontakt

Politiska nämnder

Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område exempelvis skola, miljö och kultur.

Politisk organisation i Säffle kommun: Kommunfullmäktige – Kommunföretag i Säffle AB -> Forskningen i Säffle AB – Säffle Kedjan 2 AB – Säfflebostäder AB – Säffle Kommunikation AB. Kommunfullmäktige – Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands gemensamma överförmyndarnämnd – Kommunfullmäktiges revision. Kommunfullmäktige – Kommunstyrelsen -> Barn- och utbildningsnämnd – Miljö- och byggnadsnämnd – Kulturnämnd – Krisledningsnämnd – Socialnämnd – Teknik- och fritidsnämnd Säffle-Åmål – Valnämnd Förstora bilden

Klicka för att förstora

Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän fördelade på enheter som arbetar efter de beslut som nämnden fattat. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen, förbereder ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och genomför beslut som fattats i kommunfullmäktige.

I praktiken är det tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-06-17