Kontakt

Kommunarkiv

Säffle kommuns arkiv bistår forskare och allmänheten med arkiv- och forskarservice.

I kommunens arkiv finns många intressanta handlingar och fotografier som synliggör Säffles historia. Genom olika digitala kanaler strävar vi efter att tillgängliggöra delar av dessa. Följ exempelvis gärna vårt populära Instagram-konto Sefflebilder för att regelbundet ta del av historiska ögonblicksbilder från Säffle.

Kontakt