Sveriges yngsta stad

Säffle kommun har cirka 15 500 invånare och är vackert belägen invid Vänern i Värmlands län. Säffle fick stadsprivilegier 1951 och är Sveriges yngsta stad.

Trots sin ungdom har Säffle gamla anor. Vår kommun är belägen i en urgammal bygd, full av resurser som jordbruksmark, skog och vattenleder för kommunikation.

Denna webbplats är en portal för dig som är intresserad av Säffles historia och vill gräva dig djupare i text, bild och film.

Sefflebilder

Säffle fick stadsprivilegier 1951 och är Sveriges yngsta stad. Trots det har bygden en lång och intressant historia. Hur såg det egentligen ut i Säffle förr i tiden? Dyk ner i vårt spännande kommunarkiv!

Säffle år 1908

Två unika journalfilmer visar livet och folkvimlet i Säffle köping under vintern och sommaren 1908. Filmerna, som producerades av Svenska Biografteatern, finns att se på webben.

Ny stad i rött tegel

Ta del av en spännande kulturhistorisk utredning om bostadsbyggandet i Säffle centrum 1959-1969 - en tid då Säffle förvandlades från köping till modern stad - i rött tegel

Historiska hus

Historiska hus i Säffle är en filmserie som Säffle kommun tagit fram för att berätta om några av de mest framstående byggnaderna i Säffle.


Lästips

Här samlar vi tips och läsförslag som kan vara av intresse för dig som vill veta mer om stort och smått ur Säffle historia.

Gammalt vykort i färg som visar Kanaltorget och Näckenstatyn

Utforska Säffles kulturmiljöer!

Det finns ett värde i att kunna uppleva historien i den vardagsmiljö man rör sig i. En välhållen bebyggelse från olika tider bidrar till en rikare omgivning.

Kommunvapen

"Av guld och blått medelst en vågskura delad sköld, i vars övre fält en uppstigande blå örn med röd näbb och tunga" . Så lyder den officiella blasoneringen för Säffles kommunvapen. 

Kanalskyltar

Säffle kommun har tillsammans med Sefflebygdens Hembygdsförening monterat informationsskyltar med historia, berättelser och fakta om platser längs Säffle kanal

Stadsdelen Tuvas historia

Med Säffle hembygdsförenings tillåtelse kan vi presentera en stunds trevlig läsning för den som är intresserad av Säffles historia och byggnader. Läs om hur stadsdelen Tuva tog form, om villorna uppe på Sifhällaåsen, om det röda magasinet vid älven, Patron Sjödahls nationalromantiska villa vid Solparken som ännu finns kvar - och mycket mer!

Nytt kulturmiljöprogram

Säffle kommuns nya kulturmiljöprogram täcker kommunens tre tätorter Nysäter, Svaneholm och Värmlandsbro. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag till stöd vid beslut om kulturhistoriska byggnader, till exempel vid bygglov och samhällsplanering samt är en resurs för fastighetsägare.

50-talsstaden Säffle

Bebyggelsen från 1950- och 1960-talen utgör idag ett av Säffles karaktärsdrag och är en väsentlig del av stadens identitet. Flerbostadshus med fasader i rött tegel, stadshuset och medborgarhuset är exempel på tidstypiska byggnader från denna tid.

Vattentornets historia

Läs historien bakom Säffles vackra vattentorn, som ritades av arkitekten Ivar Tengbom, också känd för att ritat Stockholms konserthus och Tändstickspalatset. Det gamla vattentornet byggdes 1914 och har genom sitt tongivande inslag i stadens siluett kommit att bli något av en symbol för staden.

Inblick i Säffle stadshus

Länsstyrelsens byggnadsantikvarier Lovisa Smedberg och Raoul Hjärtström besöker och berättar om anrika Säffle stadshus.

Sund och Sundstorp

Ta del av intressanta bebyggelseinventeringar och spännande historia från stadsdelarna Sund, Sundstorp och Treabackarna