Bild
Kontakt

Så går en anslutning till

Nedan beskriver vi hur en anslutning till Säffle Fibernät går till från start till uppkoppling.

 1. Intresseanmälan och avtal
  Intresseanmäl dig till oss för att fiberansluta din fastighet. Vi skickar då ut ett anslutningsavtal till dig som fastighetsägare för genomläsning och påskrift och svarar på de eventuella frågor du har.

 2. Planering/Projektering
  När vi fått tillbaka ditt påskrivna avtal startar vi projekteringen av din anslutning.

 3. Hembesök
  När vi fått tillbaka ditt avtal och gjort vår projektering bokar vi in ett hembesök hos dig som fastighetsägare där vi tillsammans kommer överens om hur vi ska gräva och vart vi monterar upp fasadbox och installerar mediaomvandlare inne i fastigheten samt svarar på dina funderingar kring fiberanslutningen.
  Det kan vara bra att tänka på att du bör ha ett eluttag i närheten av där vi placerar mediaomvandlare då det är en elektronisk apparatur. När vi går igenom grävningen på din tomt vill vi att du informerar oss om ev. gräsklippartråd, dagvattenledningar, fjärrvärme och jordvärme och vart de ligger placerade så vi kan notera det till vår schaktentreprenör.

 4. Ledningsanvisning
  Efter hembesöket begär vår schaktentreprenör ut ledningsanvisning via ledningskollen.se.
  Då kommer respektive nätägare ut och markerar sina befintliga kablar på och runt din fastighet så som tele-, el- och fjärrvärmeledningar. En sådan utsättning kan ta upp till 14arbetsdagar att få utfört och vi påbörjar inte schaktning före det är klart.
  Du ansvarar själv för att markera ut dina egna interna ledningar så som gräsklippartråd, dagvatten och drängering och dyl. Är dessa inte utmarkerade så finns risk för att de går sönder när vi schaktar och det blir du som fastighetsägare som blir ansvarig för de kostnader som uppstår om de ej är utmarkerade korrekt.

 5. Schaktning
  Vår gräventreprenör gräver ned kanalisation för fiber i din tomt från fasaden och ut till tomtgräns där du ansluts till vårt stamnätet. Kanalisationen består av ett tunt plaströr som placeras på ca 40cm djup (beroende på markförhållanden) och ovanpå där läggs ett grönt markeringsband ca 10cm ovanför plaströret. Sedan fyller vi igen schakthålet med grov återställning. Det betyder att vi fyller igen med det befintliga materialet som har grävts upp. Vi strävar efter att lämna så lite spår som möjligt efter oss, men ev. finjustering ingår inte i anslutningen utan den står du själv för.

 6. Blåsning
  När schaktning är utförd kommer vår fiberentreprenör och blåser i fiber i det förlagda plaströret, det görs med hjälp av tryckluft. Blåsning utförs senast 30 dagar efter att grävningen har färdigställts.

 7. Fiberinstallation
  Efter blåsning är utförd ringer fiberentreprenören dig och bokar in en tid när de kan utföra installationen av fasadbox och mediaomvandlare och svetsar fibern. Det är därför viktigt att du svarar på samtal även om du inte känner igen numret så att du inte fördröjer installationen. När installatören är klar aktiverar han din anslutning via ett sms till vår kommunikationscentral så att din adress blir synlig hos tjänsteleverantörerna. Det är först efter denna sms-aktivering som du kan beställa tjänster.

 8. Beställ tjänster samt fakturering
  Nu är din fiberanslutning klar att användas. Kontakta den tjänsteleverantör du vill ha eller besök tjänsteportalen för att se vilket utbud du har att välja på. Tjänsteportalen hittar du via bredbandswebben.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Vi kommer efter avslutad installation skicka faktura för anslutningen enligt avtal till dig med posten och hoppas att du kommer vara nöjd med din nya fiberanslutning.

  Välkommen till Säffle fibernät!
Kontakt
 • Säffle fibernät - SÄKOM

  Expedition Säffle fibernät

  SÄKOM

  0533-68 11 10

  Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-05-24