Kontakt

Ekonomi och vision

I kommunens budgetskrivelse beskrivs vilka mål de kommunala nämnderna jobbar för att nå och vilka ekonomiska resurser de har till sitt förfogande.

Årsredovisningen visar vad kommunens nämnder åstadkommit under året som varit och hur man klarat av ekonomin i relation till detta. Samtliga mål som kommunorgansiationen arbetar för att uppfylla är kopplade till kommunens vision, Säffle leder hållbar utveckling.

Kontakt
 • Mattias Anglemark

  Ekonomichef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 77

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle