Tre unga personer sitter och skrattar tillsammans framför Tegnérskolans huvudentré
Kontakt

Skola/utbildning

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.


Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

Alternativt

 • Stoltrapphiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåtenKonakt: 0533- 68 10 60

Besöksadress: Svingvägen 2

Inventeringsdatum: 2018-07-09

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Det finns två stycken entréer till fastigheten

Entré Måsen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns en grind med öppningsmått 0,77 m
 • Tröskel: 0,045 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré Storken

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns en grind med öppningsmått 1,04 m
 • Tröskel: 0,06 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Sammanträdesrum

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,76 m
 • Trångt möblerat

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad i korridor bredvid köket

 • Mått: 1,7x1,67 m
 • Dörrbredd: 0,9 m
 • Tröskel: 0,01 m
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,44 m till bakomliggande vägg, och 0,81 m från golv
 • Tvålautomat: 1,02 m från golv
 • Pappershandkukar: 1,18 m från golv
 • Enbart en krok på höjden 1,4 m från golv
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,79 m från golv
 • Ej toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Finns mindre avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Finns mindre toaletter ej anpassade på varje avdelning

Hiss

Fastigheten består enbart av ett plan på marknivå

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas.
 • Finns störande bakgrundsljud, fläktar som ger litet sus, stängs av kl 17.00.

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund tillåten:

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 14 30

Besöksadress: Kalvhagen Skolan, Botilsäter

Inventeringsdatum: 2018-07-17

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Entré skolan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns trappa
 • Det finns ledstång på båda sidor i trappa
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappa
 • Tröskel: 0,06 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré skolan genom fritids/kortsida

EJ TILLGÄNGLIG

 • Marknivå
 • Svag lutning upp mot entrén
 • Dörrbredd: 0,78 m
 • Tröskel: 0,06 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré matsal

EJ TILLGÄNGLIG

 • Fristående byggnad
 • Det finns ramp och trappa
 • Rampens lutning är kraftigare än 1:12
 • Saknas ledstång på trappa
 • Tröskel: 0,01 m exklusive en tröskelramp
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré gymnastik

EJ TILLGÄNGLIG

 • Fristående byggnad
 • Det finns trappa med ramp på båda sidor
 • Ledstång börjar ej 0,3 m före trappan
 • Tröskel: 0,04 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Övrigt

 • Finns dörrbredder inomhus som är mindre än 0,8 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett innanför huvudentrén

 • Mått: 2,24x1,69 m
 • Dörrbredd: 0,87 m
 • Tröskel: 0,005 m
 • Engreppslås
 • Saknas draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,43 m till bakomliggande vägg, och 0,84 m från golv
 • Tvålautomat: 1,05 m från golv
 • Pappershandukar: 1,1 m från golv
 • Finns krokar på höjderna 1,3 m, 1,5 m och 0,95 m
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,78 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Avfallskorg med lock
 • larmknapp

Hiss

Fastigheten består av ett plan

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej kontrastmarkerade trappor
 • Trappa vid matsal saknar ledstång
 • I övrigt uppfylls kraven för delvis tillgänglig

Hörselnedsättning

Uppgifter saknas

Allergi och Astma

Uppgifter saknas

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

På grund av att skyltning saknas

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

Kontakt: 0533- 68 10 60

Besöksadress: Nyströmsvägen 9, Värmlands Nysäter

Inventeringsdatum: 2018-07-16

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entré cirka 60 m
 • Antal p-platser: 1 st
 • Bredd: 3,7 m
 • Asfalt, stundvis något ojämn

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré stora avdelningen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Tröskel: 0,025 m

Entré lilla avdelningen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Tröskel: 0,015 m, exklusive en tröskelramp

Sammanträdesrum

EJ TILLGÄNGLIG

 • Trångt möblerat

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad i korridor längst in i byggnad

 • Mått: 2,2x2,2 m
 • Dörrbredd: 0,9 m
 • Tröskel: 0,005 m
 • Engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,61 m till bakomliggande, och 0,85 m från golv
 • Tvålautomat: 0,97 m från golv
 • Pappershandukar: 1,2 m från golv
 • En krok på höjden 1,2 m från golv
 • Armstöd monterad på toalettstol utan spärr, 0,71 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • 0,86 m fritt på ena sidan och över 0,9 m fritt på andra sidan om toalettstolen
 • Finns avfallkorg med lock
 • Larmknapp

Finns mindre toaletter ej anpassade vid varje avdelning

Hiss

Fastigheten består av ett plan på marknivå

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas hörselteknisk utrustning
 • Störande bakgrundsljud finns, fläktar ger ett sus, stängs av kl 17.00

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Blommor finns

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 19 01

Besöksadress: Säffle gård

Inventeringsdatum: 2018-07-03

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentrén

EJ TILLGÄNGLIG

 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 0,98 m och 1,0 m från golv insidan respektive utsidan
 • Finns en gångväg mellan de två parkeringsplatserna som har lutning mer än 1:20

Mindre entré till matsal

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,05 m
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Markplan

Övrigt

 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Diskhöjd i caféterian: 0,81 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad vid huvudentrén på samma plan

 • Mått: 1,66x1,65 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Ej tröskel
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,45 m till bakomliggande vägg, och 0,85 m från golv
 • Tvålautomat: 1,07 m från golv
 • Pappershandukar: 1,15 m från golv
 • Enbart en krok på höjden 1,2 m
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,79 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstödet
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Mindre avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Hiss

Hiss vid matsal

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Mått: 1,6x1,2 m
 • Anropsknapp 0,93 m från golv

Hiss i aula/caféterian

EJ TILLGÄNGLIG

 • Mått: 1,46x1,09 m
 • Anropsknapp 0,91 m från golv
 • Behöver nyckel för att åka hissen
 • Hålldonsknapp
 • Automatisk dörröppnare
 • Visuell signal

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

Uppgifter saknas

Allergi och Astma

Uppgifter saknas

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 11 60

Besöksadress: Stjärngatan 1

Inventeringsdatum: 2018-07-04

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entré: 5 m
 • Antal p-platser: 2 st
 • Bredd: 5 m
 • Ej plan yta, stark lutning bakom p-platser
 • Ej god gatubelysning
 • Transportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Entré

EJ TILLGÄNGLIG

 • Entré i markplan, det finns en asfaltramp upp till entrén
 • Lutning på rampen är mindre än 1:20
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 1,09 m från golv och 0,6 m från innerhörn inomhus.

Expedition

TILLGÄNGLIG

Sammanträdesrum inne på expedition

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Finns tröskel mitt i rummet med höjden 0,015 m

Bibliotek

 • Kan användas som samlingssal
 • Finns på plan 2

Övrigt

 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappor

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad på entréplan, innanför entrén

 • Mått: 2,19x3,36 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Tröskel: 0,01 m
 • Engreppsås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,64 m till bakomliggande vägg, och 0,81 från golv
 • Tvålautomat: 1,0 m från golv
 • Pappershandukar: 0,94 m från golv
 • Enbart en krok på höjden 1,57 m
 • Armstöd monterade på toalettstol, 0,71 m från golv
 • Toalettpappershållare ej placerad på armstöd
 • 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Finns mindre avfallkorg med lock
 • Kontrastfärg bakom toalettstol
 • Finns larmknapp och dusch

Finns även en stor toalett ej anpassad på plan 2

 • Mått: 2,2x2,24 m

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Mått: 1,05x1,45 m
 • Anropsknapp 1,07 m från golv, behöver nyckel
 • Hålldonsknappar

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 16 51

Besöksadress: Ekvägen 7

Inventeringsdatum: 2018-07-05

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Antal: 1 st

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré Myran

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns en mindre ramp, lutning skarpare än 1:12.
 • Rampen har en tröskel med höjden 0,025 m
 • Tröskel: 0,035 m
 • Saknar automatisk dörröppnare
 • Bredd innanför entrédörren 1,25 m

Entré Fjärilen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,04 m
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • korridor innanför entrédörren med mycket lösa hinder

Entré Sländan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,76 m
 • Tröskel: 0,065 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré Nyckelpigan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns ramp med lutning mindre än 1:12
 • Dörrbredd: 0,76 m
 • korridor innanför entrédörren, mycket lösa hinder

Övrigt

 • Finns dörrbredder mindre än 0,8 m inomhus
 • Möbleringen kan försvåra framkomligheten i fastigheten
 • Finns grind till fastighetens tomt med öppningsmått 1,0 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad vid avdelningen Myran

 • Mått: 1,7x1,7 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Tröskel: 0,01 m
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,44 m till bakomliggande vägg, och 0,84 m från golv
 • Tvålautomat: 0,95 m från golv
 • Pappershandukar: 1,34 m från golv
 • Krokar på höjderna 1,36 m och 1,6 m
 • Väggfasta armstöd utan spärr på höjden 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare ej placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Finns mindre avfallskorg med lock

Hiss

Fastigheten består av ett plan på marknivå

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

Uppgifter saknas

Allergi och Astma

Uppgifter saknas

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 10 60

Besöksadress: Jättegatan 2

Inventeringsdatum: 2018-07-26

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Tröskel: 0,085

Sammanträdesrum

 • Dörrbredd 0,76 m
 • Trångt möblerat

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Finns mindre toaletter ej anpassade vid varje entré

Hiss

Fastigheten består av ett plan på marknivå

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Inga kontrastmarkeringar inomhus

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Störande bakgrundsljud, fläkt susar, stängs av kl 17.00

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Växter finns

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att skyltning och kontrastmarkering saknas.

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök

Kontakt: 0533- 68 11 62

Besöksadress: Nyströmsvägen 9, Värmlands Nysäter

Inventeringsdatum: 2018-06-28

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entré cirka 25 m
 • Antal p-platser 1 st
 • Bredd: 3,7 m
 • Svag gatubelysning
 • Transportsträckans beskaffenhet är asfalt

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentrén

 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 0,85m från golv
 • Finns en mindre asfaltsramp upp mot entrédörren, lutning uppskattas vara mindre än 1:12

Övrigt

 • Förekommer lösa hinder i gångvägar

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad i korridoren

 • Mått: 2,23x2,14 m
 • Dörrbredd: 0,88 m
 • Ingen tröskel
 • Draghandtag på dörren
 • Engreppslås
 • Handfat: 0,61 m till bakomliggande vägg, och 0,85 m från golv
 • Tvålautomat: 1,01 m från golv
 • Pappershandukar: 1,2 m från golv
 • Enbart en krok på höjden 1,3 m från golv
 • Armstöd på toalettstol 0,72 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Finns mindre avfallskorg med lock
 • Mycket lösa hinder på toaletten

Hiss

Fastigheten består enbart av ett plan

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns glaspartier bredvid dörrar i korridoren som saknar tydlig kontrastmarkering


Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

TILLGÄNGLIG

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att skyltning saknas

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 10 60

Besöksadress: Stjärngatan 6

Inventeringsdatum: 2018-07-10

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré ekorren

EJ TILLGÄNGLIG

 • Lutning på ramp kraftigare än 1:12
 • Tröskel: 0,035 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré humlan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns trappa
 • Saknas ledstång på ena sidan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Tröskel: 0,035 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré Lejonet norra delen av byggnaden mot stjärngatan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,05 m
 • Finns en öppning innanför entrédörren med bredden 0,8 m

Sammanträdesrum

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,7 m
 • Trångt möblerat

Övrigt

 • Finns korridorer inomhus med bredden 1,29 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad i korridor

 • Mått: 1,4x2,18 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Ingen tröskel
 • Saknas engreppslås
 • Saknas användbart draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,43 m till bakomliggande vägg, och 0,76 m från golv
 • Tvålautomat: 1,2 m från golv
 • Pappershandukar: 1,32 m från golv
 • Finns krokar på höjderna 0,66 m, 0,98 m och 1,15 m
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,7 m från golv
 • Ej toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Finns mindre avfallskorg med lock

Hiss

Fastigheten består enbart av ett plan i marknivå

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas hörselteknisk utrustning

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att det finns växter

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 16 04

Besöksadress: Mårdvägen 2, Svanskog

Inventeringsdatum: 2018-07-16

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré Idet

EJ TILLGÄNGLIG

 • Lutning på ramp kraftigare än 1:20
 • Tröskel: 0,025 m
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Kan finnas lösa hinder utanför entrédörren i form av barnvagnar

Entré Lyan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns en ramp från Idet och en trappa från marknivå
 • Uppskattar lutning på ramp mindre än 1:12
 • Trappan saknar ledstång på ena sidan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Sammanträdesrum

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,76 m
 • Trångt möblerat

Övrigt

 • Korridor i Lyan har bredden 1,27 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad i Lyan

 • Mått: 1,47x2,82 m
 • Dörrbredd: 0,76 m
 • Tröskel: 0,04 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag
 • Handfat: 0,63 m till bakomliggande vägg, och 0,86 m från golv
 • Tvålautomat: 0,95 m från golv
 • Pappershandukar: 0,9 m från golv
 • En krok på höjden 1,73 m
 • Finns ett väggfast armstöd med spärr 0,7 m från golv. Det andra armstödet utgörs av en stång monterad i väggen
 • Ej toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Saknas avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Stor toalett ej anpassad i Idet

 • Mått: 1,98x1,71 m
 • Dörrbredd: 0,76 m
 • Tröskel: 0,035 m
 • Saknar fungerande armstöd
 • Handfat: 0,44 m till bakomliggande vägg, och 0,85 m från golv
 • Tvålautomat: 0,93 m från golv
 • Pappershandukar finns löst på hylla 1,06 m från golv
 • Larmknapp

Hiss

Fastigheten består av ett plan

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkering saknas inomhus
 • Skyltning saknas inomhus

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

TILLGÄNGLIG

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att skyltning saknas

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök

Kontakt: 0533- 68 16 51

Besöksadress: Kalvhagen, Botilsäter

Inventeringsdatum: 2018-07-17

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentré

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns ramp
 • Lutning på rampen är kraftigare än 1:12
 • Tröskel: 0,02 m exklusive tröskelramp
 • Saknas automatisk dörröppnare

Sammansträdesrum

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,73 m
 • Saknar vändutrymme

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad placerad i korridoren innanför entrén

 • Mått: 1,7x1,7 m
 • Dörrbredd: 0,9 m
 • Tröskel: 0,005 m
 • Saknar engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,43 m till bakomliggande vägg, och 0,86 m från golv
 • Tvålautomat: 1,1 m från golv
 • Pappershandukar: 1,33 m från golv
 • Krokar på höjderna 1,2 m och 1,6 m
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,8 m från golv
 • Ej toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Mindre avfallskorg med lock

Hiss

Fastigheten består av ett plan på marknivå

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Störande bakgrundsljud, diskmaskiner, torkskåp och tvättmaskin hörs väl

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att det finns växter på avdelningen

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Dock

 • God belysning
 • Personal i fastigheten under öppettider

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök

Kontakt: 0533- 68 16 51

Besöksadress: Plogvägen 1

Inventeringsdatum: 2018-07-06

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Entré Blåsippan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Marknivå, dock svag lutning upp mot entré på utsidan
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Korridor innanför entrédörren med fri bredd 1,09 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad vid personalingång

 • Mått: 1,78x1,69 m
 • Dörrbredd: 0,9 m
 • Tröskel: 0,01 m
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,44 m till bakomliggande vägg, och 0,85 m från golv
 • Tvålautomat: 1,0 m från golv
 • Pappershandukar: 1,3 m från golv
 • En krok på höjden 1,38 m från golv
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,79 m från golv
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen, enbart ena sidan
 • Finns mindre avfallkorg med lock
 • Larmknapp

Hiss

Fastigheten består av ett plan

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknar hörseltekniskt utrustning

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök

Kontakt: 0533- 68 11 62

Besöksadress: Bengtsforsvägen 3, Svanskog

Inventeringsdatum: 2018-06-26

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Trappa
 • Tröskel 0.04 m
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Smala dörrar i stora delar av fastigheten, 0,78 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

 • Mått 1,85 x 1,21 m
 • Dörrbredd 0,58 m
 • Tröskel 0,025 m
 • Draghandtag saknas
 • Inga armstöd på toalett
 • Handfat: 0,38 m till bakomliggande, och 0,76 m från golv
 • Tvålautomat: 1,1 m från golv
 • Pappershandukar: 1,38 m från golv
 • En krok på höjden 1,47 m från golv
 • Nyckel behövs för att komma in

Små toaletter finns på varje plan i fastigheten. 5 st båstoaletter i källaren.

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

Fastigheten består av 4 plan, endast trappa.

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

TILLGÄNGLIG

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533-68 16 43

Besöksadress: norrbrovägen 29

Inventeringsdatum: 2021-09-15

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Platsen är smal med gräsmatta på ena sidan, vanlig parkeringsplats på andra sidan
 • Drygt 20 meter till personalingång (den mest tillgängliga ingången)
 • Mer än 50 meter till avdelningarnas entréer.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt

Personalingång

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ramp upp till lastbrygga, rampens lutning under 1:12, inget avåkningsskydd, ingen ledstång.
 • Dörr låst, personal måste veta om besök.
 • Dörr går att ställa i öppet läge för passage, ytterligare en dörr in till avdelning.
 • Tröskel 0,03 meter, dörrbredd 0,90 meter

Entréer avdelningar, Fåret och Lammet

EJ TILLGÄNGLIG

 • För att komma till avdelningarnas entréer ska två låsta grindar passeras.
 • Något lutande upp till entréerna, till Fåret är det en utjämnad nivåskillnad upp till entré.
 • Dörrbredd 0,88 meter, trösklar Fåret: 0,06 meter, Lammet 0,05 meter

Invändigt

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Allt i ett plan, finns övervåning men denna nyttjas ej.
 • Endast gummilister mellan rum
 • Trånga passager och mycket lösa möbler.

Sammanträdesrum (personalrum)

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd 0,8 meter, gummilist
 • Mycket trångt möblerat med 2 soffor, 1 fåtölj och 1 bord.

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

 • Ingen skyltning
 • Toalettens mått är 2,2 x 2,2 meter, dock begränsas golvytan av möbler som står inne på toaletten.
 • Dörrbredd 0,82 meter, gummilist
 • Vanligt handtag och låsvred ovanför
 • Draghandtag finns.
 • Tvättfat 0,8 meter från golv och 0,6 meter till bakomliggande vägg, benutrymme finns
 • Engreppsblandare med förlängd spak
 • Pappershanddukar 1,1 meter över golv, tvålpump är löst placerad på handfatet.
 • Klädkrokar 1 meter över golv
 • Armstöd fästa i toalettstolen 0,6 meter över golv, cc 0,6 meter, ingen toalettpappershållare på armstöden.
 • Toalettstolens höjd 0,45 meter.

Finns 2 små toaletter på var avdelning + en extra mellan avdelningarna.

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudabsorbenter finns i lokalen
 • Då verksamheten är igång finns det en hel del ljud från barn och pedagoger.

Allergi och Astma

TILLGÄNGLIG

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten
 • Personal finns i fastigheten då verksamheten är igång.
 • Ingen skyltning.

Ledarhund/Assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.


Kontakt: 0533- 68 11 80

Besöksadress: Granvägen 23

Inventeringsdatum: 2018-06-27

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd till entré på baksidan är cirka 30 m
 • Bredd: 3,6 m
 • Svag gatubelysning
 • Transportsträckans beskaffenhet mellan p-plats och entrén är asfalt

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentré

 • Det finns trappa och två stycken långa asfaltsramper
 • Rampen till vänster om entrén har ett parti som uppskattas ha en lutning på mer än 1:20
 • Ramperna har inte vilplan var femte meter
 • Automatisk dörröppnare med manöverknapp 0,83 m från golv
 • Tröskel: 0,04 m
 • Finns enbart ledstång på en sida i trappan
 • Ledstång börjar/slutar 0,3 m före/efter trappan

Mindre entré på baksidan i anlutning till p-plats för rörelsehindrade

 • Saknas mått

Övrigt

 • Finns trappor i fastigheten med ledstång som ej börjar/slutar 0,3 m före/efter trappan
 • Höjd på caféterians disk 0,9 m

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad placerad vid caféterian

 • Mått: 2,8x1,65 m
 • Tröskel: 0,005 m
 • Dörrbredd: 0,96 m
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag finns
 • Handfat: 0,63 m till bakomliggande vägg, och 0,8 m från golv
 • Tvål 0,98 m från golv
 • Pappershandukar 1,1 m från golv
 • En krok på höjden 1,4 m
 • Saknas armstöd
 • 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Saknas avfallskorg med lock
 • Det finns larmknapp

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Behöver nyckel för att åka hissen
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 0,82 m från golv

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att det finns stora glaspartier i caféterian som ej har kontrastmarkeringar

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Finns hörselteknisk utrustning i spegelsalen

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Växter kan förekomma, dock ej i lektionssalar

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 18 07

Besöksadress: Tingvallagatan 17

Inventeringsdatum: 2018-07-02

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentrén på innergården

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej marknivå, det finns trappa
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknapp inomhus till automatisk dörröppnare 1,0 m från golv
 • Saknar ledstång på ena sidan i trappan

Mindre entré på innergården

EJ TILLGÄNGLIG

 • Stentröskel innan entrédörren: 0,19 m
 • Ej automatisk dörröppnare

Övrigt

 • Branddörrarna i korridorerna är tunga och saknar automatisk dörröppnare
 • Ledstång börjar/lutar ej 0,3 före/efter trappan

Hiss baksidan

Ej tillgänglig

Se beskrivning under hiss

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett på plan 1 och 2

Stor toalett ej anpassad, placerad i korridor till höger in från huvudentrén

 • Mått: 2,23x2,43 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Tröskel: 0,02 m
 • Engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,5 m till bakomliggande vägg, och 0,8 m från golv
 • Tvålautomat: 1,03 m från golv
 • Pappershandukar: 1,2 m från golv
 • Enbart en krok på 1,3 m från golv
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på toalettstol
 • 0,9 m fritt på ena sidan omtoalettstol. 0,8 m fritt på andra sidan om toalettstol
 • Mindre avfallskorg med lock
 • Det finns larmknapp och dusch

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Nyckel krävs för att åka hissen, ring 0533-68 18 05 kontorstid.
 • Grusat fram till dörr vid hiss
 • Ytterdörr 0,78 m, tröskel sammanlagt 5 cm.
 • Automatisk dörröppnare 0,18 m från dörrbladet.
 • Trång hall 1,25 x 1,23. Finns diverse saker möblerade i vägen.
 • Anropsknapp 1,1 m från golv och 0,12 m från innerhörn, svårt att nå pga saker i vägen.
 • Mått på hiss 1,09x2,05 m
 • Saknas informationstavla
 • Ej akustisk signal

Trapphiss

 • Finns trapphiss som går från källarplan till plan 3
 • Används för person med rörelsenedsättning för att ta sig in till gympasal genom förrådet

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej kontrastmarkerade entrédörrar

Hörselnedsättning

Uppgifter saknas

Allergi och Astma

Uppgifter saknas

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök. 

Kontakt: 0533- 68 14 30

Besöksadress: Östbrovägen 2, Värmlandsbro

Inventeringsdatum: 2018-07-04

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Huvudentré äldre byggnad

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns trappa
 • Trappan saknar ledstång på båda sidor
 • Saknas ramp eller hiss
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Tröskel: 0,05 m

Mindre entré äldre byggnad markplan

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,03 m
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Innanför denna entré finns det tillgång till trapphiss

Övrigt äldre byggnad

 • Finns en korridor med bredden 1,2 m med en lutning kraftigare än 1:12
 • Tunga dörrar i korridoren vid klassrum, öppningsmått två dörrar 1,47 m. Tunga dörrarna saknar automatisk dörröppnare
 • Det finns ledstång på båda sidor om trappor inomhus
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappor inomhus

Huvudentré nybyggnad

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns ramp och trappa
 • Lutning på ramp är kraftigare än 1:12
 • 6 m lutande längd på rampen utan vilplan
 • Finns ledstång på båda sidor på trappan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 före/efter trappan
 • Tröskel: 0,03 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Övrigt nybyggnad

 • Enbart ett plan
 • Korridorbredd 1,57 m med lösa bokhyllor som tar upp 0,42 m av ytan

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

Anpassad toalett i nybyggd del

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Mått: 2,28x2,47 m
 • Finns ett utstick i väggen på ena kortsidan
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,63 m till bakomliggande vägg, och 0,8 m från golv
 • Tvålautomat: 1,02 m från golv
 • Pappershandukar: 1,3 m från golv
 • Saknas klädkrokar
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Saknas avfallskorg med lock
 • Finns larmknapp och dusch

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad i äldre byggnad, placerad i korridor vid klassrum

 • Mått: 1,25x2,32 m
 • Dörrbredd: 0,66 m
 • Ingen tröskel
 • Handfat: 0,42 m till bakomliggande vägg, och 0,82 m från golv
 • Tvålautomat: 1,0 m från golv
 • Pappershandukar: 1,32 m från golv
 • Finns mindre avfallskorg med lock
 • Finns krokar på höjderna 1,21 m och 1,6 m
 • Saknas armstöd

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

Det finns en stolstrapphiss i äldre byggnad

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkering saknas
 • Ledstråk saknas

Hörselnedsättning

Uppgifter saknas

Allergi och Astma

Uppgifter saknas

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • Skyltning saknas

Ledarhund/Assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28