Den kommunala verksamheten Handtagets lokal och entréskylt
Kontakt

Förvaltningsbyggnader

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.


Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

Alternativt

 • Stoltrapphiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåtenKontakt: 0533-68 16 77

Besöksadress: Järnvägsgatan 13

Inveteringsdatum: 2020-06-11

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • P-plats finns märkt i asfalten, skylt saknas.

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Entrén till trapphuset

EJ TILLGÄNGLIG

 • Entrédörr saknar automatik.
 • Entrédörren saknar kontrastmarkering.
 • Dåligt upplyst vid entré.
 • Ledstång saknas utomhus.
 • Ledstång finns på en sida vid trappan inomhus.

Entrén till hissingång

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Manöverknappen till dörröppnaren är dold bakom stupröret.
 • Tröskel 0,04 m hög
 • Hiss 110 x 140 cm

Reception

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Tröskelhöjd 0,025 m
 • Kösystem med nummerlappar, hållare på 1,33 m över golvet.
 • Receptionsdisk på 0,8 m och 1,20 m

Sammanträdesrum 4:e våningen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Trångt möblerat, vändutrymme saknas
 • Matta på golvet.

Sammanträdesrum första våningen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Trångt möblerat, vändutrymme saknas

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Ej engreppslås
 • Draghandtag på dörr felplacerat
 • Tvättfat 0,8 m ovan golv, 0,55 m från vägg.
 • Torr avställningsyta vid tvättfat saknas
 • Handdukar på 1,0 m och tvål 0,95 m höjd.
 • Endast en klädkrok på 1,6 m.
 • Saknas toalettpappershållare på armstöd.
 • Toalettstolen 0,47 m hög
 • Avfallskorg med lock saknas.

Hiss

TILLGÄNGLIG

Synnedsättning

Utomhus

EJ TILLGÄNGLIG

 • Entrédörr ej kontrastmarkerad
 • Dålig belysning vid entré
 • Entrédörr vid hiss saknar markerad svepyta.

Inomhus

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas.
 • Kan förekomma efterklang i trapphus.

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

Kontakt: 0533-68 16 77

Besöksadress: Perssons gränd 4

Inventeringsdatum: 2020-06-11

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Entrédörrens automatik är tagen ur bruk.
 • Entrédörren saknar kontrastmarkering.
 • Dåligt upplyst vid entré.
 • Trappa i trapphuset dåligt kontrastmarkerad.
 • Ledstång börjar och slutar inte 30 cm för/efter trappa.
 • Ringklocka till avdelning placerad 1,40 m ovanför golvyta.

Sammanträdesrum

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Saknas hörselteknisk utrustning

Samtalsrum/familjerådgivning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Trång passage in till rummet
 • Trångt möblerat, matta
 • Hörselteknisk utrustning saknas

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, till höger efter personalrum

 • Mått: 2,48 x 3,20 m
 • Draghandtag på dörren saknas
 • Handfat: 0,54 m till bakomliggande vägg, och 0,84 m från golv
 • Tvålautomat: 1,00 m från golv
 • Pappershandkukar: 1,00 m från golv
 • Kläådkrokar saknas
 • Armstöd på toaletten 0,71 m från golv, bredd mellan är 0,54 cm (cc)
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Torr avställningsyta saknas.
 • Larmknapp oåtkomligt placerad.

Finns 4 mindre toaletter ej anpassade.

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas.
 • Kan förekomma efterklang och visst ventilationsljud.

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

Kontakt: 0533- 68 10 00

Besöksadress: Kanaltorget 1

Inventeringsdatum: 2018-06-14

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Ca 60 m till huvudentré
 • Bredd på p-plats 3,5 m
 • Svag gatubelysning
 • Transportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Rampen lutning är mer än 1:12, det finns vilplan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappa
 • Registreringsdator finns vid besök till låsta avdelningar

Trätäljasalen

 • Heltäckningsmatta har släppt från golv, är ”vågig”

Säfflesalen

 • Utrymmena mellan och bredvid stolraderna är begränsade

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Toalett vid reception

 • Mått: 2,08x1,38 m
 • Dörrbredd: 0,87 m
 • Tröskel: 0,015 m
 • Engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,44 m till bakomliggande vägg, 0,86 m från golv
 • Tvålautomat 1,07 m från golv
 • Pappershandukar 1,0 m från golv
 • En krok på höjden 1,2 m
 • Ett väggfast armstöd och en fast stång monterad på väggen, 0,8 m från golv.
 • Ej toalettpappershållare på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Larmknapp

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Mått: 1,08x1,4 m

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Registreringsdator finns vid besök till låsta avdelningar
 • Saknas kontrastmarkeringar på trappor i Säfflesalen

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer
 • Kan förekomma djur i lokalen

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Personal finns i reception under öppettider

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 17 50

Besöksadress: Järnvägsgatan 9

Inventeringsdatum: 2018-06-12

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG:

 • Bakre delen av parkeringen är 4,4 m bred, övrigt är den 5 m bred.
 • Markbeläggning av plattor, något ojämnt.
 • Saknar marklinjer.

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG:

 • Manövreringsknapparnas placering är 1,1 m från golv.
 • Finns ledstänger som inte börjar/slutar 0,3 m före/efter trappan.
 • Ej knäfritt under receptionsdisk.
 • Finns automatisk dörröppnare på dörrar i till korridorer under öppettider

Gillbergasalen

 • Tröskel: 0,03 m
 • I övrigt uppfylls kraven för tillgänglig.

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

 • Mått saknas
 • Dörrbredd 0,7 m
 • Väggfasta armstöd 0,75 m över golv och cc 0,6 m.
 • Handfatets placering: 0,45 m till bakomliggande vägg och 0,85 m från golv.
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen.
 • Tvålautomat 1,0 m från golv.
 • Pappershandukar 1,15 m från golv.
 • Finns enbart en klädkrok på höjden 1,6 m från golv.
 • Saknas draghandtag och engreppslås på dörren.
 • Ej tröskel.
 • Könsneutral toalett.

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG:

 • Anropsknapp höjd 1,0 m över golv och 0,15 m från innerhörn.
 • Ej akustisk signal.

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG:

 • Entrédörr ej kontrastmarkerad
 • Automatiska dörrar saknar markerad svepyta
 • Det finns kontrastmarkeringar i trappan, dessa kan vara slitna i färgen
 • Det finns ledstång på båda sidor i trappan, dessa börjar/slutar inte 0,3 m före/efter trappan
 • Saknas ledstråk
 • Belysning är något dämpad i trapphus, i övrigt god
 • Finns inga stora glaspartier
 • Kontrastmarkerade dörrar i trapphuset, ej kontrastmarkerade i övrigt.

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns efterklang i ljudet i trapphuset, i övrigt god ljudmiljö
 • Finns svagt ventilationsljud i Gillbergasalen

Allergi och Astma

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Finns många växter

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Dämpad belysning i trapphus, i övrigt god belysning
 • Bemannad reception under öppettider

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533-68 17 50

Besöksadress: Järnvägsgatan 9

Inventeringsdatum: 2018-06-12

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG:

 • Bakre delen av parkeringen är 4,4 m bred, övrigt är den 5 m bred.
 • Markbeläggning av plattor, något ojämnt.
 • Saknar marklinjer.

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG:

 • Manövreringsknapparnas placering är 1,1 m från golv.
 • Finns ledstänger som inte börjar/slutar 0,3 m före/efter trappan.
 • Ej knäfritt under receptionsdisk.
 • Finns automatisk dörröppnare på dörrar i till korridorer under öppettider

Gillbergasalen

 • Tröskel: 0,03 m
 • I övrigt uppfylls kraven för tillgänglig.

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

 • Mått saknas
 • Dörrbredd 0,7 m
 • Väggfasta armstöd 0,75 m över golv och cc 0,6 m.
 • Handfatets placering: 0,45 m till bakomliggande vägg och 0,85 m från golv.
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen.
 • Tvålautomat 1,0 m från golv.
 • Pappershandukar 1,15 m från golv.
 • Finns enbart en klädkrok på höjden 1,6 m från golv.
 • Saknas draghandtag och engreppslås på dörren.
 • Ej tröskel.
 • Könsneutral toalett.

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG:

 • Anropsknapp höjd 1,0 m över golv och 0,15 m från innerhörn.
 • Ej akustisk signal.

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG:

 • Entrédörr ej kontrastmarkerad
 • Automatiska dörrar saknar markerad svepyta
 • Det finns kontrastmarkeringar i trappan, dessa kan vara slitna i färgen
 • Det finns ledstång på båda sidor i trappan, dessa börjar/slutar inte 0,3 m före/efter trappan
 • Saknas ledstråk
 • Belysning är något dämpad i trapphus, i övrigt god
 • Finns inga stora glaspartier
 • Kontrastmarkerade dörrar i trapphuset, ej kontrastmarkerade i övrigt.

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns efterklang i ljudet i trapphuset, i övrigt god ljudmiljö
 • Finns svagt ventilationsljud i Gillbergasalen

Allergi och Astma

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Finns många växter

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Dämpad belysning i trapphus, i övrigt god belysning
 • Bemannad reception under öppettider

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533-68 17 00

Besöksadress: Hamngatan 4B

Inventeringsdatum: 2018-06-14

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG:

 • Avståndet från p-plats till entrén är ca 30 m
 • Sist i raden vid kantstensparkering
 • 2 m bred och 5,1 m lång
 • Uppskattar en lutning på mer än 1:50
 • Avfasad trottoarkant till 0-nivå bakom p-plats
 • Transportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor, något ojämnt

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG:

Entré

 • Entré med ramp, rampen lutning är mindre än 1:12
 • Automatisk dörröppnare, manöverknapp 0,9 m från golv, och 0,35 m från dörrkarm
 • Tröskelhöjd entré: 0,035 m

Dörr från trapphus

 • Dörrbredd: 0,75 m
 • Tröskel: 0,025 m
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Receptionsdisk 1,1 m över golv

Sammanträdesrum

Tillgänglig

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG:

Kundtoalett

 • 2,3 x 2,3 m
 • Dörrbredd: 0,84 m
 • 0,9 m på var sida om toalettstolen
 • Väggfasta armstöd 0,81 m över golv
 • Handfat: 0,46 m till bakomliggande vägg, 0,86 m från golv
 • Tvål och pappershandukar 1,06 m från golv
 • Saknas krok på 1,2 m över golv
 • Finns larmknapp
 • Det finns en kapphylla utanför dörren till toaletten som kan vara en risk för att slå i huvudet.

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG:

 • Mått: 1,44x1,0 m
 • Ej visuell signal
 • Saknas informationstavla, finns dock markerat vilket plan Säbo AB ligger på
 • Anropsknapp 1,05 m från golv

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG:

 • Dålig kontrastmarkerad entrédörr, övriga dörrar har bra kontrastmarkeringar
 • i övrigt uppfylls kraven för delvis tillgänglig

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG:

 • hörselteknisk utrustning saknas

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG:

 • Förekommer växter
 • Djur kan förekomma

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG:

 • Bemannad reception under öppettider

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28