Bild
Kontakt

Lämna synpunkter

Här finns möjligheter att lämna synpunkter, klagomål och förslag till Säffle kommun.

Tänk på att e-post, precis som vanlig post, i vissa fall diarieförs och blir offentlig, även när du skickar den till en enskild tjänsteman.

Frågor och förslag till kommunen
Allmänhetens frågestund
Synpunkter på Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter
Synpunkter på socialtjänst och omsorg
Senast uppdaterad • 2022-04-11