Bild
Kontakt

Kultur

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.

Observera att tillgänglighetsguiden är under uppbyggnad och den är därför inte fullständig.

Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåten

 

 

Besöksadress: Kanaltorget 3

Inventeringsdatum: 2018-06-18

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entrén är cirka 26 m
 • Bredd 3,5 m
 • Transportsträckans beskaffenhet är plattor
 • Antal: 1 st


Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Automatisk dörröppnare i entrén är manöverknappen placerad 0,95 m från golv
 • Kan vara trånga utrymmen mellan bokhyllor, vilket gör att vändytor kan vara begränsade vid bokhyllorna


Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Se kundtoalett


Kundtoalett

Stor toalett i anslutning till entrén

 • Mått: 2,08x2,09 m
 • Dörrbredd: 0,88 m
 • Tröskel: ingen tröskel
 • Saknas engrepplås
 • Draghandtag finns
 • Handfat: 0,63 m till bakomliggande vägg, 0,83 m från golv
 • Tvål och pappershandukar ca 1,0 m över golv
 • Enbart en krok på höjden 1,67 m över golv
 • Väggfasta armstöd med spärr, 0,77 m över golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toaletten
 • Behöver en nyckel till toaletten som hämtas i receptionen
 • Finns larmknapp

Finns en mindre toalett på plan 2 med skötbord.


Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG


Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG


Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • God ljudmiljö
 • Inget störande bakgrundsljud i fastigheten


Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer


Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG


Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG


Besöksadress: Magasinsgatan 2

Inventeringsdatum: 2018-06-13

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • 5 st skyltade p-platser på framsidan
 • 1 st skyltade p-plats på baksidan


Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Notera: Finns trappor i fastigheten som enbart har ledstång på en sida.

Huvudentrén (framsida)

 • Finns en flyttbar receptionsdisk vid huvudentrén med två olika höjder, ej knäfritt.
 • Tröskelhöjd 0,045 m
 • Manövreringsknappar till automatisk dörröppnare 1,1 m från golv och 0,48 m till dörrkarm.

Teatersalong

 • Finns flyttbara stolsrader för rullstolar vid första raden
 • Biljetter bokas enbart genom biljettreception på baksidan

Dansrotundan

 • Det finns en ramp till del av lokalen med kraftigare lutning än 1:12


Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

Toalett plan 2 i anslutning till hiss

 • Notera: Finns ej klädkrokar på olika höjder.


Kundtoalett

Finns dam- och herrtoaletter i anslutning till huvudentrén. Damtoaletten ligger på entréplan och här ligger även en större könsneutral toalett, dock ej helt anpassad. Herrtoaletten ligger en trappa ner från entréplan, hiss saknas.


Hiss vid teatersalong

EJ TILLGÄNGLIG

På grund av följande klarar hissen inte kraven för Tillgänglig, hjälp kan behövas vid användning:

 • Mått 1,59x1,08 m
 • Ej visuell signal
 • Saknar informationstavla
 • Något slitna kontraster på manöverpanelen, ej god kontrast

Hiss innanför entré på baksidan (Kulturskolan)

EJ TILLGÄNGLIG

På grund av följande klarar hissen inte kraven för Delvis tillgänglig, hjälp kan behövas vid användning:

 • Mått 1,48x1,0 m
 • Anropsknapp 1,02 m från golv
 • Ej akustisk signal


Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej kontrastmarkerade stora glaspartier i Foajen
 • Finns trappa med enbart ledstång på ena sidan
 • Dämpad belysning i teatersalong, bländande belysning i danrotundan


Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG


Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer
 • Kan förekomma hundar i lokalen


Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Bländande belysning i dansrotundan
 • Något dämpad belysning i teatersalong


Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG


Besöksadress: Västra Storgatan 3

Inventeringsdatum: 2018-06-20

 

Under uppbyggnad

Besöksadress: Fogdegatan 1

Inventeringsdatum: 2018-06-29

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Finns en 2 timmars p-plats för rörelsehindrade på Stora torget
 • Inom fastighetens tomtgräns är det grusad markbeläggning


Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré

 • Tröskel: 0,035 m
 • Det finns ramp, lutningen är kraftigare än 1:12
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare ute 0,9 m och inne 1,08 m från golv

Övrigt

 • Finns tröskel med höjden 0,025 m på plan 2
 • Saknas ledstång på ena sidan i trappan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan


Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad på plan 1

 • Mått: 2,45x1,73 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Tröskel: 0,005 m
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,43 m till bakomliggande vägg, och 0,81 m från golv
 • Tvålautomat: 1,05 m från golv
 • Pappershandukar: 1,15 m från golv
 • Finns krokar på höjderna 1,43 m och 1,33 m
 • Finns ett väggfast armstöd och en väggfast stång, dessa på höjden 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Finns mindre avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Finns stor toalett ej anpassad med liknande utförande på plan 2


Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Anropsknapp 1,16 m över golv
 • Dämpad belysning


Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns skyddsglas framför ett kontsverk i ett fönster om saknar kontrastmarkering


Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns i delar av huset


Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer
 • Djur kan förekomma


Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG


Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG


Besöksadress: Västra Storgatan 3

Inventeringsdatum: 2020-10-29

 

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entrén är 20 m
 • Bredd på p-plats 2 m
 • Längd 5,05 m
 • Inte fullt avfasat till 0-nivå framför bilen
 • P-plats utmed gata
 • Tranportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor, något ojämn

 

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Vid behov av ramp är ingången via biografens ingång

 • Det finns ramp med lutning mer än 1:20
 • Det finns trappa med enbart ledstång på ena sidan
 • Tröskel: 0,03 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré till turistbyrå/biljettkontor

 • Finns ett trappsteg/tröskel med höjden 0,09 m framför entrédörren
 • Tröskel: 0,04 m
 • Finns ingen ledstång

Övrigt

 • Finns lösa bord i lokalen, ca 1,0 m mellan servicedisk och soffbord.
 • Servicedisk finns höj- och sänkbar del, samt två fasta diskar på 1,0 m höjd.
 • Kortläsare för betalning är mobilt trådlös.

Ramp mellan lokaler (biografentré och turistbyrå)

EJ TILLGÄNGLIG

 • Rampen saknar ledstång.

 

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Toalett vid entrén till biografen

 • Mått: 2,19x2,16 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag
 • Handfat: 0,41 m till bakomliggande vägg, och 0,86 m från golv
 • Tvål är placerad på handfat
 • Pappershandukar 1,13 m från golv
 • Väggfasta armstöd 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare är placerad på flyttbart skötbord bredvid toalett
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Larmknapp

 

Hiss

 • Endast markplan

 

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svag belysning
 • Lampor kan vara bländande

 

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Störande ljud från kyl i lokalen och trafik utanför kan förekomma.

 

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Blommor kan förekomma
 • Det kan förekomma att kunder tar med djur in.

 

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG


Besöksadress: Skolgatan 3

Inventeringsdatum: 2018-06-19

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

Uppgift saknas


Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentré

 • Det finns ramp och trappa vi entrén.
 • Rampen lutning är mer än 1:12
 • Automatisk dörröppnare med manöverknapp 0,91 m från golv, ej minst 0,7 m från hörn/dörrkarm
 • Trappan har ledstång på ena sidan, Börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan.

Café

 • Ingången är huvudentrén
 • Diskhöjd: 1,03 m, finns en mindre disk med höjden 0,9 m
 • Finns en flyttbar ramp om det finns behov för det

Musikstudio

 • Tröskel: 0,025 m

Inomhus

 • Finns dörrar inomhus som har dörrbredd mindre än 0,80 m
 • Finns trösklar inomhus som är mer än 0,02 m
 • Finns trappor med enbart ledstång på ena sidan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Det finns heltäckningsmattor
 • Det finns vändutrymmen i fastigheten


Toalett anpassad för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG


Kundtoalett

 • Toaletten är 2,2x2,23 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Dörr saknar engreppslås, har draghandtag
 • Tröskelhöjd 0,015 m
 • Armstöd monterad på toalettstolen, 0,68 m från golv
 • 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • Tvättfatet 0,61 m från bakomliggande vägg, 0,79 m från golv.
 • Tvålautomat 1,04 m från golv
 • Finns enbart en klädkrok på höjden 1,56 m
 • Finns larmknapp
 • Kontrastfärg bakom toalettstolen
 • Finns ytterligare 2 st ej anpassade toaletter


Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Behövs nyckel till hissen
 • Ej informationstavla
 • Mått: 1,59x1,09 m


Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns en svängd trappa som saknar kontrastmarkering
 • Entrétrappan på utsidan saknar ledstång på ena sidan


Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Kan finnas störande bakgrundsljud från en kyl
 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • God ljudmiljö


Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer


Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG


Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG

Besöksadress: Skolgatan

Inventeringsdatum:

 

Under uppbyggnad

Kontakt
 • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Socialförvaltningen

  0533-68 12 96

  Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-01-08