Rader av teaterstolar i Medborgarhusets teatersalong
Kontakt

Kultur

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.


Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

Alternativt

 • Stoltrapphiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåten

 

 

Kontakt: 0533-68 16 10

Besöksadress: Kanaltorget 3

Inventeringsdatum: 2018-06-18

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entrén är cirka 26 m
 • Bredd 3,5 m
 • Transportsträckans beskaffenhet är plattor
 • Antal: 1 st

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Automatisk dörröppnare i entrén är manöverknappen placerad 0,95 m från golv
 • Kan vara trånga utrymmen mellan bokhyllor, vilket gör att vändytor kan vara begränsade vid bokhyllorna

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Se kundtoalett

Kundtoalett

Stor toalett i anslutning till entrén

 • Mått: 2,08x2,09 m
 • Dörrbredd: 0,88 m
 • Tröskel: ingen tröskel
 • Saknas engrepplås
 • Draghandtag finns
 • Handfat: 0,63 m till bakomliggande vägg, 0,83 m från golv
 • Tvål och pappershandukar ca 1,0 m över golv
 • Enbart en krok på höjden 1,67 m över golv
 • Väggfasta armstöd med spärr, 0,77 m över golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toaletten
 • Behöver en nyckel till toaletten som hämtas i receptionen
 • Finns larmknapp

Finns en mindre toalett på plan 2 med skötbord.

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • God ljudmiljö
 • Inget störande bakgrundsljud i fastigheten

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 16 02

Besöksadress: Magasinsgatan 2

Inventeringsdatum: 2018-06-13

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • 5 st skyltade p-platser

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Notera: Finns trappor i fastigheten som enbart har ledstång på en sida.

Huvudentrén

 • Tröskel 2,5 cm + tröskellist med för snäv lutning
 • Manövreringsknappar till automatisk dörröppnare 1,1 m från golv och 0,48 m till dörrkarm.

Teatersalong

 • Det finns platser för rullstolsburna och ledsagare längst fram i teatersalongen.
 • Biljetter till dessa platser bokas enbart genom Medis beiljettförsäljning, se nedan.

Rotundan

 • Rotundan är en lättillgängliglokal med stora öppna ytor. Dock finns det en ramp med kraftigare lutning än 1:12 för att nå den bortre delen av lokalen.

Toalett anpassad för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

Medis

Toalett plan 2 i anslutning till hiss

 • Notera: Finns ej klädkrokar på olika höjder.

Kundtoalett

Medis

Finns dam- och herrtoaletter i anslutning till huvudentrén. Damtoaletten ligger på entréplan och i anslutning till den ligger även en större könsneutral toalett, dock ej helt tillgänglighetsanpassad. Herrtoaletten ligger en trappa ner från entréplan, hiss saknas.

Hiss vid teatersalong

EJ TILLGÄNGLIG

På grund av följande klarar hissen inte kraven för Tillgänglig, hjälp kan behövas vid användning:

 • Mått 1,59x1,08 m
 • Ej visuell signal
 • Saknar informationstavla
 • Något slitna kontraster på manöverpanelen, ej god kontrast
 •  

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej kontrastmarkerade stora glaspartier i Foajen
 • Finns trappa med enbart ledstång på ena sidan
 • Dämpad belysning i teatersalong, bländande belysning i danrotundan

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer
 • Kan förekomma djur i lokalen vid särskilda evenemang i lokalen.

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Bländande belysning i rotundan
 • Något dämpad belysning i teatersalong

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Biljetter:

Biljetter för rullstolsburna samt ledsagare bokas via Medis biljettkontor, 0533-68 16 00 eller biljettkassan@saffle.se. Man kan också besöka vårt biljettkontor på Västra Storgatan 3.

Biljetterna kan skickas per post eller hämtas ut i foajén 30 minuter innan föreställningen.

Servering:

Vår servering har stora öppna ytor. Mat och fika bokar du på: 0533-68 16 00 eller biljettkassan@saffle.se.

Övrigt:

Garderob samt RWC finns i nära anslutning till hiss och ingång till teatersalongen, där platserna för rullstolsburna och ledsagare finns.

Kontakt: 0533 - 68 14 86

Besöksadress: Magasinsgatan 2

Inventeringsdatum: 2021-02-03

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Cirka 22 m till entré
 • Inga tydliga linjer i marken
 • Hårdgjord yta

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Dock saknar trappsteg vid entrén ledstång.
 • Notera att det finns nivåskillnader i fastigheten som har brant avfasning till nollnivå, ledstång saknas.

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett

 • 1,9 x 1,9 meter
 • Könsneutral
 • Undanskymd skylt
 • Dörr 0,9 meter med gummilist
 • Engreppslås
 • Draghandtag
 • Tvättfat 0,88 meter över golv, 0,61 meter från vägg, benutrymme finns.
 • Engreppsblandare, dock ej förlängd spak
 • Pappershanddukar och tvålautomat 1,08 meter över golv
 • Klädkrok 1,6 meter och 1,2 meter över golv
 • Uppfällbara väggfasta armstöd på toalett 0,78 meter över golv, 0,56 meter mellan armstöden
 • Toalettpappershållare finns på armstöd
 • Fritt utrymme på ena sidan om toastolen 0,58 meter, där även handfatet är i vägen. På andra sidan 0,97 meter (vänster sida från toastol sett)
 • Toalettstolen 0,46 meter över golv
 • Ej fritt vändmått på toaletten
 • Torr avställningsyta vid handfatet
 • Liten avfallskorg med lock

I övrigt finns 3 toaletter i fastigheten

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss 1,48x1,0 m
 • Anropsknapp med automatisk dörröppnare 1,02 meter över golv
 • Manöverpanel i hissen har punktskrift
 • Visuell signal
 • Informationstavla saknas
 • Golvnivån i källarplan betydligt lägre än hissgolvet, en mycket brant ”tröskelkil” finns.

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Dock ej kontrastmarkerad entrédörr
 • Ringklocka på entrédörr ej markerad, dörr låst.

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Övningslokaler, musik spelas i lokalerna

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur kan förekomma
 • Tjocka lösa mattor förekommer

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Toaletter och vissa rum skyltade, dock ej enhetligt

Ledarhund/Assistanshund tillåten

TILLGÄNGLIG

 • Ja

Uppehållsrum

 • Dörr 0,78 meter
 • Låga soffor
 • Tjock lös matta

Kontakt: 0533- 68 30 60

Besöksadress: Västra Storgatan 3

Inventeringsdatum: 2018-06-20, komplettering 2021-02-17

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entrén är 20 m
 • Bredd på p-plats 2 m
 • Längd 5,05 m
 • Inte fullt avfasat till 0-nivå framför bilen
 • P-plats utmed gata
 • Tranportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor, något ojämn

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré till biografen:

 • Det finns ramp med lutning mer än 1:12
 • Det finns trappa med enbart ledstång på ena sidan
 • Tröskel: 0,03 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Ramp från bions biljettförsäljning upp till biosalongen:

 • Ramp med mer lutning än 1:12
 • Rampen har runda ledstänger på 0,6 m och 1,0 möver golvet, nedtill börjar de 0,3 m före ramp.
 • Bredd på rampen är 1,3 m

Biosalong:

 • Minsta passagebredd in är 1,1 m
 • Tröskel 0,025 m
 • Finns ramper på båda sidor om stolraderna med lutning större än 1:20
 • Finns två st flyttbara stolar ytterst på andra raden framifrån
 • Vändyta är begränsat i biosalongen

Övrigt:

 • Flyttbar receptionsdisk har höjden 1,05 m och ej knäfritt
 • Trappan saknar ledstång
 • Risk att slå i huvudet i trappan

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Toalett vid innanför entré

 • Mått: 2,19x2,16 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag
 • Handfat: 0,41 m till bakomliggande vägg, och 0,86 m från golv
 • Tvål är placerad på handfat
 • Pappershandukar 1,13 m från golv
 • Väggfasta armstöd 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare är placerad på flyttbart skötbord bredvid toalett
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Larmknapp

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns inte i fastighet med flera våningar

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Dock

 • Kontrastmarkerad entrédörr

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Dock

 • Inget störande bakgrundsljud

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Blommor kan förekomma

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund tillåten

TILLGÄNGLIGT


Kontakt: 0533- 170 61

Besöksadress: Fogdegatan 1

Inventeringsdatum: 2018-06-29

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Finns en 2 timmars p-plats för rörelsehindrade på Stora torget
 • Inom fastighetens tomtgräns är det grusad markbeläggning

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré

 • Tröskel: 0,035 m
 • Det finns ramp, lutningen är kraftigare än 1:12
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare ute 0,9 m och inne 1,08 m från golv

Övrigt

 • Finns tröskel med höjden 0,025 m på plan 2
 • Saknas ledstång på ena sidan i trappan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad på plan 1

 • Mått: 2,45x1,73 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Tröskel: 0,005 m
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,43 m till bakomliggande vägg, och 0,81 m från golv
 • Tvålautomat: 1,05 m från golv
 • Pappershandukar: 1,15 m från golv
 • Finns krokar på höjderna 1,43 m och 1,33 m
 • Finns ett väggfast armstöd och en väggfast stång, dessa på höjden 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Finns mindre avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Finns stor toalett ej anpassad med liknande utförande på plan 2

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Anropsknapp 1,16 m över golv
 • Dämpad belysning

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns skyddsglas framför ett kontsverk i ett fönster om saknar kontrastmarkering

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns i delar av huset

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer
 • Djur kan förekomma

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 10 10

Besöksadress: Västra Storgatan 3

Inventeringsdatum: 2020-10-29

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entrén är 20 m
 • Bredd på p-plats 2 m
 • Längd 5,05 m
 • Inte fullt avfasat till 0-nivå framför bilen
 • P-plats utmed gata
 • Tranportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor, något ojämn

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Vid behov av ramp är ingången via biografens ingång

 • Det finns ramp med lutning mer än 1:20
 • Det finns trappa med enbart ledstång på ena sidan
 • Tröskel: 0,03 m
 • Saknas automatisk dörröppnare

Entré till turistbyrå/biljettkontor

 • Finns ett trappsteg/tröskel med höjden 0,09 m framför entrédörren
 • Tröskel: 0,04 m
 • Finns ingen ledstång

Övrigt

 • Finns lösa bord i lokalen, ca 1,0 m mellan servicedisk och soffbord.
 • Servicedisk finns höj- och sänkbar del, samt två fasta diskar på 1,0 m höjd.
 • Kortläsare för betalning är mobilt trådlös.

Ramp mellan lokaler (biografentré och turistbyrå)

EJ TILLGÄNGLIG

 • Rampen saknar ledstång.

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Toalett vid entrén till biografen

 • Mått: 2,19x2,16 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag
 • Handfat: 0,41 m till bakomliggande vägg, och 0,86 m från golv
 • Tvål är placerad på handfat
 • Pappershandukar 1,13 m från golv
 • Väggfasta armstöd 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare är placerad på flyttbart skötbord bredvid toalett
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Larmknapp

Hiss

 • Endast markplan

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svag belysning
 • Lampor kan vara bländande

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Störande ljud från kyl i lokalen och trafik utanför kan förekomma.

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Blommor kan förekomma
 • Det kan förekomma att kunder tar med djur in.

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 19 30

Besöksadress: Skolgatan 3

Inventeringsdatum: 2018-06-19

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

Uppgift saknas

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentré

 • Det finns ramp och trappa vi entrén.
 • Rampen lutning är mer än 1:12
 • Automatisk dörröppnare med manöverknapp 0,91 m från golv, ej minst 0,7 m från hörn/dörrkarm
 • Trappan har ledstång på ena sidan, Börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan.

Café

 • Ingången är huvudentrén
 • Diskhöjd: 1,03 m, finns en mindre disk med höjden 0,9 m
 • Finns en flyttbar ramp om det finns behov för det

Musikstudio

 • Tröskel: 0,025 m

Inomhus

 • Finns dörrar inomhus som har dörrbredd mindre än 0,80 m
 • Finns trösklar inomhus som är mer än 0,02 m
 • Finns trappor med enbart ledstång på ena sidan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Det finns heltäckningsmattor
 • Det finns vändutrymmen i fastigheten

Toalett anpassad för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

 • Toaletten är 2,2x2,23 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Dörr saknar engreppslås, har draghandtag
 • Tröskelhöjd 0,015 m
 • Armstöd monterad på toalettstolen, 0,68 m från golv
 • 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • Tvättfatet 0,61 m från bakomliggande vägg, 0,79 m från golv.
 • Tvålautomat 1,04 m från golv
 • Finns enbart en klädkrok på höjden 1,56 m
 • Finns larmknapp
 • Kontrastfärg bakom toalettstolen
 • Finns ytterligare 2 st ej anpassade toaletter

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Behövs nyckel till hissen
 • Ej informationstavla
 • Mått: 1,59x1,09 m

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns en svängd trappa som saknar kontrastmarkering
 • Entrétrappan på utsidan saknar ledstång på ena sidan

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Kan finnas störande bakgrundsljud från en kyl
 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • God ljudmiljö

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 16 61

Besöksadress: Skolgatan 13

Inventeringsdatum: 2021-04-08

 

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas. Finns allmänna parkeringsplatser på längre avstånd än 25 meter.

 

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Fram till entrén är det en grusad gång.
 • Entrén är belägen i marknivå, dock finns en liten nivåskillnad på 2 cm till en avsats vid dörren.
 • Pardörrar går att öppna upp till 149 cm bredd, dock avgör väderförhållanden om dörrarna står öppna.
 • Ingen automatisk dörröppnare.
 • Tröskel 4 cm i två etapper.

 

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns ingen toalett i lokalen.

 

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • OBS! Stoltrapphiss.
 • trapphiss som man sitter på, bälte finns.
 • Körs genom hålldonskapp på stolen, finns ej manövreringsknapp vid sidan av.

 

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten.
 • Något dämpat ljus i lokalen.
 • Beroende på utställning kan det finnas lösa inventarier i lokalen.

 

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Kraftigt eko kan förekomma
 • Beroende på utställning kan det finnas bakgrundsljud.

 

Allergi och Astma

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Notera att det tidigare dock förekommit duvor i fastigheten, detta är sanerat.
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor

 

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

 

Ledarhund/Assistanshund tillåten

TILLGÄNGLIG

 • Ja

 

Övrigt

 • Utställningslokal där det under öppettider alltid finns behjälplig personal.
 • Beroende på utställning kan tillgängligheten gällande till exempel ljud och ljus förändras.

Kontakt: 0533- 68 16 56

Besöksadress: Skolgatan

Inventeringsdatum: 2021-02-24

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.
  Finns inga utmärkta parkeringsplatser. Grusplan.

 

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Lokalen är belägen på andra våning, ingen hiss eller ramp.
 • Lång trappa, ledstång ena sidan.
 • Trappa ej kontrastmarkerad.
 • Dörr 96 cm
 • Dörr ej kontrastmarkerad
 • Tröskel 3,5 cm.
 • Ej tillåtet med ytterskor i lokalen.

 

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

 

Kundtoalett

 • Dörr 0,45 m
 • Toaletten är 1,5 x 1,4 m
 • Ligger under trappa, därav är takhöjden begränsad.
 • Handfat 0,78 m över golv
 • Toastol 0,43 m över golv
 • Inga armstöd.

 

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

 

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • I omklädningsrummet är det ett kraftigt eko.
 • Danssalen har god ljudmiljö
 • Förekommer livliga aktiviteter i lokalen vilket påverkar ljudvolymen

 

Allergi och Astma

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor, dock finns några vanliga mattor.
 • Parfymfri tvål på toaletter

 

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten
 • Personal finns i fastigheten då den är öppen för verksamhet.

 

Ledarhund/Assistanshund tillåten

TILLGÄNGLIG


Omklädningsrum

 • Dörröppning 0,70 m, begränsas av skorsten
 • Lösa bänkar längs väggarna 0,44 m i sitthöjd.
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28