Person som leker i Furuskogsparkens lekplats
Kontakt

Fritid

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.

 

Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

Alternativt

 • Stoltrapphiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåten

 

 

Kontakt: 0533-68 17 50

Besöksadress: Metallgatan 5

Inventeringsdatum: 2018-07-03

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Entré till kontor och café

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej marknivå, det finns en trappa
 • Finns ledstång på båda sidor
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Dörrbredd: 0,79 m
 • Tröskel: 0,05 m

Entré till stall/kontor/café via ramp

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns en ramp till en separat ingång
 • Lutning på rampen är mindre än 1:12
 • Dörren går enbart att öppna inifrån
 • Ej automatisk dörröppnare
 • Tröskel: 0,03 m

Ridhus läktare

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,07 m
 • Finns enbart trappa upp till läktare
 • Finns ledstång på båda sidor i trappan in från entrén
 • Enbart ledstång på ena sidan om trappan på läktaren
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Finns hög tröskel på trappsteg högst upp 0,02 m, är kontrastmarkerad (Se bifogad bild 25, 26)

Stora stallingången

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskelhöjd: 0,06 m

Ingång till källare utifrån

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns grusad ramp som lutar ner mot källare med stark lutning
 • Lutning troligtvis kraftigare än 1:12
 • Tröskel: 0,06 m
 • I källaren finns torkrum, förråd, omklädningsrum

Sadelkammare

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tung dörr utan automatisk dörröppnare
 • Trångt möblerat

Foderkammare

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörr från utsidan, tröskel: 0,17 m
 • Dörr från stall, tröskel: 0,04 m
 • Finns en trappa upp till vind där det lagras foder

Sammanträdesrum, finns vid café/kontoren

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,78 m

Domarbod

EJ TILLGÄNGLIG

 • Marknivå
 • Dörrbredd: 0,71 m
 • Tröskel: 0,31 m

Redskapsbod

EJ TILLGÄNGLIG

 • Marknivå
 • Dörrbredd: 1,5 m om två dörrar öppnas
 • Tröskel: 0,1 m

Café

 • Diskhöjd: 0,89 m

Övrigt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns en utgång på baksidan mot Metallgatan med fallrisk, det saknas ett staket
 • Finns trappa ner till källare i fastigheten där det enbart finns ledstång på ena sidan som i sin tur är trasig

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad vi kontor

 • Mått: 1,8x1,7 m
 • Dörrbredd: 0,89 m
 • Tröskel: 0,02 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag
 • Handfat: 0,43 m till bakomliggande vägg, och 0,86 m från golv
 • Tvål finns löst placerat på handfatet
 • Pappershandukar 1,4 m från golv
 • Finns klädkrokar på höjderna 1,53 m och 1,27 m
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Avfallskorg med lock

Finns även en mindre ej anpassad toalett i anslutning till kontoren

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Kan förekomma störande ljud från hästarna

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att djur förekommer
 • På grund av att växter förekommer

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 18 28

Besöksadress: Tegnérgatan 20

Inventeringsdatum: 2020-06-29

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • 5 st parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning.

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Reception/Cafeteria

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Ledstråk går fram till receptionen.
 • Receptionsdisk fast, endast 1 höjd, 0,9 m, ej knäfritt.
 • Flyttbar kortterminal.
 • Skoavtagningsbänk, 0,45 m, inga armstöd.
 • Runda bord med ben mitt under i cafédelen, stolarna har korta armstöd.

Omklädningsrum dam respektive herr

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • 6 duschplatser + 2 små hytter (dörr 0,66m). 2 väggfasta fällbara duschpallar med sitthöjd 0,47 m samt stödhandtag på vägg.
 • Bastu har ej dörröppnare, svag kontrastmarkering på dörr. Sitthöjd 0,44 m på nedersta bänken. Trångt mellan sittbänk och aggregat.
 • Omklädningsskåp i 2 höjder (hela och delade), bänk 0,42 m i sitthöjd.
 • Krokar 1,6 m över golv.

Flex dam respektive herr

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • 1 duschplats med väggfast fällbar stol sitthöjd 0,47 m samt stödhandtag på vägg.

Flex Multi

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hytt 1 och 2,duchplats samt sittbänk 0,49 m.
 • Hytt 3 Delvis tillgängligdmann taklyft bygel 0,47 m, egen lyftsele tas med. Duschvagn finns.
 • Helskåp finns, krokar sitter högt
 • Hårtork väggfast med lägsta höjd 1,6 m.
 • RWC med duschplats uppfyller kraven för tillgängligt.

Stora bassängen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Krokar på vägg 1,6 m
 • Handduksboxar lägsta 1,0 m.
 • Liten rännil i golvet för avrinning av vatten till avlopp.
 • Halksäkert golv.
 • Utstickande hörn är markerade.
 • Trappa ner i bassäng ledstång delvis båda sidor.
 • Bassänglyft 1,00 x 1,06 m, hjälp kan behövas.
 • Bassängdjup är 1,20, 1,35, 1,80 och 3,80 m.

Läktare och sittplats/bänk

EJ TILLGÄNGLIG

 • Sitthöjd 0,34 cm på sittplats/bänk, ej armstöd.
 • Nedersta läktarraden sitthöjd 35 cm, ej ryggstöd eller armstöd.
 • Trappa läktaren kontrastmarkerad. Inga ledstänger, armstöd eller ryggstöd.
 • Ej möjligt att vara sittande i rullstol direkt bredvid/integrerat i läktaren.

Barnbassäng

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Barnbassängen är uppdelad i två avdelningar, ena delen har strandlinje, den andra finns det transportabel lyft till.

Relax

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Dörr till relax 0,80 m.
 • Transportabel lyft används till varmbadet.
 • RWC inklusive duschplats.
 • Uppleveledusch 1,02 x 0,91 m, manöverknappar på 1,08 och 1,17 m höjd, ej kontrastmarkerade.
 • Bastu svagt kontrastmarkerad dörr, ej automatisk, sitthöjden är 0,46 cm, svängmöjlighet finns.
 • Relaxen kan upplevas som något mörk.

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Handfatets placering höjd 0,79 m samt 0,53 till bakomliggande vägg.

 • I fastigheten finns 6 icke könsneutrala RWC och 3 könsneutrala RWC
 • Vissa RWC är större än 2,2 x 2,2 meter.

Hiss till entresolplan

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Anropsknapp 1,05 m över golv sittandes i hörn.
 • Ingen akustisk signal.
 • Saknas informationstavla, däremot information vid knapparna.

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Entrédörr ej kontrastmarkerad.
 • Stora glaspartier ej kontrastmarkerade.
 • Svepyta ej markerad på automatiska dörrar.
 • Vissa lösa hinder finns i fastigheten.
 • I övrigt uppfylls kraven för tillgängligt.

Hörselnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Teleslinga finns på läktare och entresolplan.
 • Stimmig ljudmiljö kan förekomma i allmänna utrymmen.

Allergi och Astma

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Parfymerade produkter kan förekomma då allmänhet vistas i lokalerna, främst omklädningsrum.

Orientering

TILLGÄNGLIG

 • Taktil karta finns över fastigheten.

Ledarhund/assistanshund

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ledar-/service-/assistanshund tillåts ej i lokalerna, det är på grund av detta tillåtet att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt.

Kontakt: 0533- 68 17 50

Besöksadress: Stjärngatan 1

Inventeringsdatum: 2018-07-11


Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Antal: 1 st

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentrén

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas automatisk dörröppnare

Läktaren

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns ramp, lutning kraftigare än 1:12
 • Tröskel på ramp: 0,03 m
 • Tröskel i mittgång till läktaren: 0,19 m
 • Finns trappor på läktaren, saknas ledstång på ena sidan om trappan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Sammanträdesrum

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns enbart en trappa upp till sammanträdesrummet
 • Dörrbredd: 0,76 m

Caféterian

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tung dörr
 • Saknar automatisk dörröppnare
 • Knäfritt under cafédisk med höjden 0,93 m

Övrigt

 • Receptionsdisk i entré har höjden 0,9 m, ej knäfritt

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad i korridoren innanför huvudentrén

 • Mått: 1,78x1,75 m
 • Dörrbredd: 0,8 m
 • Tung dörr som saknar automatisk dörröppnare
 • Engreppslås
 • Saknas draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,46 m till bakomliggande vägg, och 0,87 m från golv
 • Tvålautomat: 1,2 m från golv
 • Saknas pappershandukar
 • Saknas klädkrokar
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,8 m från golv
 • Ej toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Saknas avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrar ej kontrastmarkerade
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att djur kan förekomma

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28