Bild
Kontakt

Tillgänglighetsguide

Under 2018 gjordes en inventering av lokaler som bedriver kommunal verksamhet.

Denna inventering är inte publicerad ännu. För frågor kring tillgänglighet i kommunens lokaler kontakta kommunens funktionshinderkonsulent Emma Kristensson
0533-68 12 96 eller på emma.kristensson@saffle.se

Kommunen har en äldre tillgänglighetsguide där besökare utifrån olika funktionshinder kan få information om tillgängligheten till offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde.
Observera dock att befintlig guide senast uppdaterades år 2009!

Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-27