Person som handlar i butik och betalar med kreditkort
Kontakt

Tillgänglighet för näringsidkare

En stad för alla - en vinst för dig

Varje dag går butikerna i Säffle kommun miste om affärer för att
kunderna inte kan handla i dem. Är det så för dig också?

Här finns 32 tips på som du kan göra för att underlätta för alla att hitta till, komma in, röra sig och handla i din butik. Till exempel för personer med en funktionsnedsättning, med barnvagn eller rollator.

Pricka för vad du redan har gjort och fundera på vad du kan göra
för att öka såväl tillgängligheten som omsättningen.

Visste du förresten att ägaren av en lokal enligt plan- och bygglagen (17 kap. 21 a §) är skyldig att undanröja så kallat enkelt avhjälpta hinder?

 • Annonseringen och information har tydlig och
  lättläst text.
 • Webbsidan har tydlig, lättläst och talande text.
 • Skyltningen på fasaden är belyst och lätt läsbar
  från andra sidan gatan.
 • Skyltningen vid entrén är cirka 120 cm över
  marken och lätt läsbar.
 • Öppettiderna är tydligt angivna på entréskylten,
  gärna i relief/punktskrift.
 • Entrén är tydligt markerad i fasaden genom
  utformning, färgsättning och belysning.
 • Glasytor är tydligt markerade ungefär 160 cm
  över mark/golv så att synskadade kan urskilja dem.
 • Det finns inga lösa skyltar, lågt hängande markiser
  eller föremål som man kan snubbla eller skada sig på
  vid entrén.
 • Dörrhandtagen är greppvänliga och placerade
  i cirka 90 cm höjd.
 • Tunga och tröga dörrar är försedda med dörröppnare.
 • Knappar för dörröppnare och ringklockor syns
  väl och är placerade på cirka 90 cm höjd och
  ungefär 70 cm från innerhörnet, så att en person
  i rullstol kommer åt dem.
 • Det finns fritt utrymme för rullstol, rollator eller
  liknande, både utanför och innanför entrén.
 • Dörrtrösklar är borttagna eller fasade.
  Komma in – kommer kunderna in till dig?
 • Trappsteg i entrén är kompletterade eller byggs
  om med ramp med maximal lutning 1:12 (helst
  1:20) eller med någon form av hiss/lyft för personer
  i rullstol.
 • En lös ramp kan läggas ut vid behov (i avvaktan
  på en ombyggnad).
 • Trappor är försedda med greppvänlig ledstång
  cirka 90 cm över trappframkant.
 • Första och sista stegen i trappor är kontrastmarkerade.


 • Receptionen/kassan är väl synlig och gärna placerad direkt innanför entrén
 • Receptions- och kassadisk har en del med en lägre nivå på ungefär 80 cm höjd (eller höj-och sänkbar), med hänsyn till personer i rullstol.
 • Gångarna är rymliga och utan hinder så att man kan lätt ta sig fram i butiken.
 • Trappor och nivåskillnader inne i butiken är
  kompletterade med ramp eller hiss/lyft.
 • Hyllor och varuställ är placerade och utformade
  så att även personer i rullstol kan komma fram
  och själva plocka varor.
 • Minst en provhytt är utformad för en person i
  rullstol med assistans.
 • Varor har tydlig information och prismärkning.
 • Kölappar har stora, tydliga siffror. Könummer
  presenteras på stor display eller med talande utrop.
  Använda – kan kunderna handla hos dig?
 • Belysningen är bra och utan bländning.
 • Luftkvaliteten är bra, utan starka dofter, och bra
  städrutiner finns.
 • Ljudmiljön är bra, utan störande buller eller bakgrundsljud.
 • Kundtoaletten är anpassad för personer med funktionsnedsättning.
 • Personalen är uppmärksam och har en bra attityd
  och servicekänsla.
 • Kunden blir personligt bemött med frågor om
  vad man kan stå till tjänst med.
 • Kunden får information om varor, ledsagning,
  plock av varor, packning till exempel.
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28