Skrivbord med dator, papper, kaffekopp, glasögon och penna
Kontakt

Funktionshinderkonsulent

Funktionshinderkonsulenten är kommunens resurs i funktionshinderfrågor.

Funktionshinderkonsulentens arbete är bland annat att:

 • bevaka och driva funktionshinderfrågor i kommunen
 • sprida kunskap om funktionshinder
 • samverka med funktionshinderorganisationer
 • utrednings- och utvecklingsarbete i frågor som berör personer med funktionshinder
 • lämna synpunkter på åtgärder när det gäller tillgänglighetsapekter vid planering av byggnader, verksamheter och utemiljö.
 • sekreterare i funktionsrättsrådet
Kontakt
 • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Socialförvaltningen

  0533-68 12 96

  Perssons gränd 4, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28