Kontakt

Trivselregler och säkerhet

Simhallens exteriör under kvällstid

Våra trivselregler är till för att skapa ett tryggt och säkert bad för er som gäster och för oss som personal. Gäster som inte följer våra trivselregler eller som ignorerar badvärdarnas hänvisningar kan tvingas lämna anläggningen utan att få tillbaka sin entréavgift. Vi ansvarar inte för värdesaker.

 • Vänligen respektera skogränserna som finns på olika platser i anläggningen. Vill du låsa in dina skor tar du av dem och bär med dig dem i handen, detta för att upprätthålla hög trivsamhet.
 • Duscha och tvätta både kroppen och håret utan badkläder med tvål innan du badar.
 • Här badar vi i badkläder avsett för bassängbad; baddräkt, badbyxor, bikini, burkini.
 • Underkläder som bh, trosor och kalsonger är av hygieniska skäl inte tillåtet i bassängerna.
 • Vi rekommenderar att från 8 års ålder byter barn om i det omklädningsrum som passar deras könsidentitet oavsett vem som följer med.
 • Personer som inte ska bada men går med in i simhallen måste betala entré och byta om till lämplig simhallsklädsel exempelvis
  t-shirt, shorts, eller träningstights.
 • En vuxen får ha med sig och ansvara för max fyra barn under 12 år.
 • Lyssna på och följ alltid personalens anvisningar då de är här för att upprätthålla din och andra människors säkerhet.
 • Lämna aldrig barnen utan uppsikt! - Enligt föräldrabalken har du som vårdnadshavare eller medföljande vuxen alltid skyldighet att ansvara och ha uppsikt över dina egna barn samt för medföljande barn.
 • Barn under 12 år samt besökare som inte kan simma ska av säkerhetsskäl alltid ha en simkunnig ombytt vuxen närvarande (över 18 år) med sig i simhallen för att få bada. Hänvisar personalen dig till grunt vatten så är det mycket viktigt att lyssna.
 • Det året du fyller 12 år och uppfyller kraven för simkunnighet får du bada utan målsman. Simkunnighet är 200 meter varav 50 meter ryggsim. Vid tveksamheter kan badvärden be dig visa att du är simkunnig.
 • Alla som använder blöja eller någon form av inkontinensskydd ska använda avsett skydd för bassängbad under badkläderna. Badblöja för barn finns att köpa i receptionen.
 • Ta hänsyn till andra människor och till allas trevnad när du besöker vår anläggning.
 • Allt bad samt bastubad skall ske utan påverkan av droger, alkohol eller andra substanser som påverkar ditt omdöme. Det är heller inte tillåtet att röka i eller i anslutande lokaler.
 • För er trevnad har vi en snus- och tuggummifri gräns efter omklädningsrummen.
 • I bastun skall du av hygieniska skäl alltid sitta på medhavd handduk.
 • I hopptornet vistas det av säkerhetsskäl enbart två personer åt gången. Missköts det så stängs hopptornet av ansvarig badvärd.
 • Medhavd utrustning/hjälpmedel är tillåtet i anläggningen så länge det sker på ett tryggt och säkert sätt. Bedömning om det är tryggt görs alltid av badvärdarna.
 • Inte tillåtet att använda kamera, mobil, dator eller andra digitala skärmar. Tillstånd av specifika skäl kan sökas i förväg.
 • Glas och porslin får inte medtas in i anläggningen.
 • Medhavd varm tillagad mat är inte tillåtet att ta med in i simhallen.
 • Medhavd fika får enbart förtäras på speciellt avsedda platser i simhallen. Det är inte tillåtet att äta medhavd fika i entréns café, omklädningsrum eller i bassängerna.

Skärmförbud

Då antalet tillbud har ökat, och flera simhallar redan tagit liknande beslut, blev det från och med 7/6 -2016 skärmförbud inne i våra simhallar. Detta för att sätta säkerheten i fokus och att besökare ska förstå att simhallen kan vara en riskfylld plats.

Omkring 1 500 barn får varje år uppsöka akuten efter olyckor i badhus och vattenland. Detta, ihop med att föräldrar brister i sin uppmärksamhet blir allt vanligare. För att förebygga olyckor, och för att var en ska förstå sin roll i simhallen kommer vi därför att införa skärmförbud. Föräldrar ska enligt lag ha uppsikt över sina barn. Något som man kanske inte vet om eller tänker på när man går till ett badhus där det finns anställd personal.

Förhoppningen med detta är att vi uppnår en tryggare och säkrare miljö, samt trevligare och roligare upplevelse om man som besökare är mer närvarande i aktiviteten.

En annan dimension av skärmförbudet är att man inte ska behöva bli fotad på ett sätt som kränker integriteten. Något som tyvärr kan bli fel med den nya teknologin, och sociala medier om det inte hanteras på rätt sätt.

Säkerhet och livräddning

Personalen i simhallen tränar regelbundet på att hantera nödsituationer som kan uppstå men framförallt finns vi tillhands på kanten för att förebygga olyckor. Därför är det viktigt att följa våra regler och lyssna på personalens anvisningar, tillsammans skapar vi en trygg simhall för alla.

Kontakt
 • Martin Ekelund

  Driftledare sim- och sporthall

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Tegnérgatan 20, Säffle

 • Säffle simhall

  Tegnérgatan 20, Säffle

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  Kassa och badvakt
  0533-68 18 28 eller 0533-68 18 26

  Tegnérgatan 20, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-03-20