En bild på gula blommor där det sitter två humlor på en av dom
Kontakt

Ängsmarker

I Säffle kommun värnar vi om den biologiska mångfalden. Därför har vi startat upp en experimentyta för ängsmark vid gamla vattentornet. Vi vill få en bra miljö för pollinerande insekter.

Säffle kommun vill skapa bättre förutsättningar för att våra insekter, exempelvis bin, humlor, steklar och fjärilar ska få finnas kvar.

Många fåglar, småkryp, mossor, lavar och blommor minskar i Sverige och på sikt riskerar dessa att försvinna. En stor orsak är att vårt landskap blir mer enformigt.

Ett sätt att hjälpa dessa insekter att överleva är att återskapa små åkrar och blomrika ängsmarker. Om vi alla hjälps åt kan det göra en stor skillnad för dessa insekter, genom att vi bildar ett nätverk av bra mat- och boplatser där de kan vistas.

Vad kommer att hända på kommunens ängsmark?

Vid gamla vattentornet har gräset tagits bort och ettåriga inhemska fröer har blivit sådda. Gräset kommer sedan att få växa upp för att man ska få se vilka fröer och örter som ligger i jorden. När gräset växt upp kommer det att slås. Därefter behöver gräset få ligga och torka en tid, för att ge växterna en möjlighet att fröa av sig.

Vi hoppas på att våra ytor sedan kommer att bli färgrika och vackra ängar för alla att njuta av.

Vad kan jag själv göra i min trädgård?

Anlägg en egen blomsteräng genom att:

 • Börja med att välja ut den delen av din gräsmatta där du vill ha blomsterängen och låt gräset växa upp där.
 • Vill du däremot så in fröer behöver du skala av grässvålen först. Skrapa bort näringsrik jord eftersom ängsväxter trivs på näringsfattig mark. Så eller plantera de ängsväxter du vill ha. Satsa gärna på lokala och svenska arter.
 • Slå gräsplätten med lie i augusti, låt gräset torka i en vecka för att det ska fröa av sig.
 • Under sommaren kan du sedan hämta en stol, en kaffekopp - sätt dig sedan och njut av både ängen och alla dess surrande insekter.
Här får du tips om hur du skapar din egen humleträdgård
Rapportera hängande bisvärmar - ring 076-68 60 701
Kontakt
 • Susanne Bäckström

  Miljöingenjör

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 36 72

  Järnvägsgatan 9, Säffle

 • Kundservice teknik- och fritid

  Frågor om gator, park- och fritidsärenden

  Teknik och fritid Säffle-Åmål

  0533-68 17 50

  Järnvägsgatan 9, Säffle

  Du vet väl om att du även kan ställa dina frågor till oss i vår chatt?

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 49

Senast uppdaterad • 2024-06-14