Förmåner inom anhörigstöd
Kontakt

Förmåner inom anhörigstöd

Ibland behöver man som anhörig hjälp med att veta vart man ska vända sig med sina frågor och funderingar, ibland behöver man bara få berätta om sin situation för någon utomstående. Du som anhörig är välkommen att kontakta anhörigkonsulenten! Kanske räcker ett telefonsamtal eller så bestämmer vi att vi träffas!

Säffle kommun erbjuder anhörigkort till de anhöriga som vårdar och stödjer en närstående.

Anhörigkortet är till för anhöriga som ansvarar för en närstående som är beroende av hjälp och inte klarar vardagen på egen hand. Anhörigkort är i visitkortsformat och ska förvaras tillsammans med ID-handling. Om Du som anhörig skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka finns detta kort att tillgå för räddningspersonal.

I anhörigkortet anger den anhörige namn på sig själv och den närstående som är beroende av hjälp samt vilken relation de har. Den anhörige anger även två kontaktpersoner som kan kontaktas i händelse av behov, det är av yttersta vikt att de två kontaktpersonerna har medgett att de står angivna på kortet. Kontaktpersonerna ska vara informerade om den närståendes tillstånd och måste veta vad de ska göra om de kontaktas. Om det finns kontaktperson i kommun eller sjukvård kan även dessa anges.
Glöm inte att uppdatera uppgifterna vid behov samt att ta bort kortet om förhållandena förändras.

Anhörigkortet är gratis och beställs hos anhörigkonsulenten.

Kommunen erbjuder avlösning för att göra det möjligt för anhöriga att få återhämtning och genomföra egna aktiviteter. Närstående, det vill säga den som den anhörige vårdar, kan ansöka om 10 timmar kostnadsfri avlösning per månad. Avlösningen sker genom att hemtjänstpersonal kommer hem till den närstående.

Ansökan görs till biståndshandläggare, kontaktuppgifter till dem finns här Öppnas i nytt fönster..

Insatsen utförs efter den individuelles behov enligt riktlinjer som är tagna i socialnämnden, se broschyr.

Vill Du ha social samvaro en stund eller känner någon som har behov av det? Då kanske Du vill ha kontakt med väntjänst?
Väntjänsten är en ideell och kostnadsfri insats som kan förgylla vardagen för en stund. Väntjänst kan vara ett komplement till eventuell hjälp och stöd som anhöriga och kommunen ger och ersätter inte det arbete som utförs av utbildad och avlönad personal.

Väntjänsten kan utföras på olika sätt, det kan till exempel vara:

 • En fikastund
 • Promenad
 • Högläsning
 • Sällskap till vårdcentral, frisör eller fotvård

Väntjänsten utför endast insatser som känns trygga för både Dig och den ideella.
För att komma i kontakt med väntjänst kontaktar Du kommunens anhörigkonsulent; 0533-68 12 96

Väntjänsten är en samarbetsverksamhet mellan Röda korset, Svenska kyrkan och Säffle kommun.

Information till Dig som funderar på att bli ideell i väntjänsten

Du som vill utföra uppdrag inom väntjänsten gör en ideell social insats som kan komplettera eventuella insatser och stöd anhöriga och kommunens personal ger. Väntjänst är till för att ge social samvaro åt en annan människa. Din insats är viktig.

 • Din insats är ideell, du får alltså ingen lön
 • Du är försäkrad under dina uppdrag
 • Du får inte göra sådant som hemtjänsten ska göra ex. städ, tvätt eller inköp.
 • Som utgångspunkt förväntas du möta/kontakta de enskilda du har uppdrag hos 2-4 gånger/månad.
 • Du och den du besöker gör tillsammans upp när ni ska ses och vad ni ska göra.
 • Du förväntas inte göra aktiviteter som kostar pengar med den du besöker och ingen ersättning utgår för sådana kostnader. Är du och den du besöker överens om att ni vill göra något som kostar pengar står var och en för den egna kostnaden. Du får inte hantera pengar för den som har väntjänst.
 • Kilometerersättning utgår då resa tur och retur överstiger 3 km från den ideelles bostadsadress för. Ersättning utgår för resa 2-4 gånger/månad.
 • Du förbinder dig att skriva på ett tystnadslöfte

Väntjänst guldkant

 • Inom väntjänsten finns också en avdelning som planerar och genomför underhållaningsaktiviter på omsorgsboenden.

Vanligast är att man som ideell har ansvar för en eller flera personer som man besöker regelbundet men man kan också välja att enbart engagera sig i guldkantsgruppen eller åta sig ett enstaka uppdrag. Vi som är med i väntjänsten träffas varje termin för att utbyta erfarenheter och för att få fortbildning.

Väntjänsten är en samarbetsverksamhet mellan Röda korset, Svenska kyrkan och Säffle kommun

Vill du bli ideell i väntjänsten? Kontakta kommunens anhörigkonsulent, 0533-68 12 96

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-12-12