Bild
Kontakt

Våld i nära relation

Blir du slagen av din partner? Ser du din mamma bli slagen eller blir du också slagen? Blir din självkänsla skadad av kränkande uttalande? Blir ditt sociala liv kontrollerat eller ifrågasatt av din partner? Får du umgås med vem du vill? Kontrollerar din partner era gemensamma tillgångar och ekonomi?

Detta är exempel på hur man kan vara utsatt för våld. Med våld i nära relationer menas psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i privat miljö inom familjen, eller mellan andra människor med en nära relation till varandra.

Vem som helst kan utsättas för våld - kvinnor, män, barn, unga, gamla. Gärningsmannen kan vara någon som man har eller har haft ett förhållande med, en pojk- eller flickvän, make/maka eller sambo.

Du kan få hjälp

Individ- och familjeomsorgen erbjuder dig hjälp och stöd att hantera och förändra din situation. Ta kontakt via socialkontorets reception. Det finns öppna insatser, till exempel samtalsstöd och insatser som kräver beslut av socialsekreterare, till exempel försörjningsstöd.

 

Länkar och andra viktiga kontakter

Vanliga frågor och svar

När du kontaktar oss får du prata med en socialsekreterare om din situation. Tillsammans med dig bestämmer vi om insatser från socialtjänsten. Det kan handla om behov av försörjningsstöd, hjälp med akut bostad, skyddat boende, samtalsstöd med mera. Vi kan också hjälpa dig i kontakt med sjukvården, polisen, kvinnojouren, frivilligorganisationer med flera.

Det innebär till exempel att du blir kallad för nedsättande saker, eller att du ständigt blir kritiserad. Det leder också många gånger till att självförtroendet bryts ner och att man lever i ständig rädsla. Du kan ringa och prata med en socialsekreterare om din situation. Du kan även ringa till exempel Kvinnofridslinjen (se länk).

Du kan kontakta Mansjouren Värmland (se länk) och få hjälp via dem i samtal. Mansjouren Värmland finns även lokalt i Säffle.

Du kan ta kontakt med en socialsekreterare för att få råd, stöd och vägledning i din situation. Du kan även kontakta Kvinnofridslinjen (se länk)

Att utöva våld och begränsa någons rörelsefrihet är ett brott. Du kan ta kontakt med en socialsekreterare och berätta om din situation. Tillsammans med dig bestämmer vi om insatser från socialtjänsten. Du kan också ringa Kvinnofridslinjen (se länk).

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2023-11-10