Stöd i trafiken
Kontakt

Färdtjänst

Från och med den 1:a november 2007 har Värmlandstrafik AB tagit över handläggningen för färdtjänst (den särskilda kollektivtrafiken) samt riksfärdtjänst.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Dessa tillstånd handläggs av teknik- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad • 2020-10-20