Hemtjänst
Kontakt

Hemtjänst

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgift se nedan.

Nyckel till bostaden:

I Säffle kommun har vi nyckelfri hemtjänst, vilket innebär att det installeras ett låsvred på din dörr så att hemtjänsten kan öppna dörren med mobiltelefonen. Låsvredet gör ingen åverkan på din dörr och du öppnar själv med din nyckel som vanligt. Detta gäller även vid trygghetslarm.

Hantering av kontanter

Hemtjänstpersonal handhar inte kontanter, utan kundkort för aktuell matbutik rekommenderas. Du ska inte lämna ut kort som är kopplat till ditt inkomstkonto.
Hemtjänstpersonalen får inte ta ut pengar åt dig på en bankomat.

Indelning efter vilket datum i månaden du är född

Datum

Telefon

Dag 31-5

Ring 0533-68 13 51 Telefontid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 6-12

Ring 0533-68 18 92 Telefontid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 13-18

Ring 0533-68 13 50 Telefontid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 19-24

Ring 0533-68 13 52 Telefontid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Dag 25-30

Ring 0533-68 13 89 Telefontid varje helgfri vardag kl. 08:30-09:30

Valfrihet inom hemtjänsten

Du som har ett biståndsbeslut på att du har rätt till hemtjänst har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna: en kommunal eller en privat utförare. Nedanför kan du se vilka utförare som finns i Säffle kommun.

Här kan du ta del av Socialstyrelsens Öppna jämförelser av äldreomsorg Länk till annan webbplats.

Säffle kommuns hemtjänst

Säffle kommuns hemtjänst är en del av socialförvaltningen i Säffle kommun och har som uppgift att ge individuell omvårdnad och service till kommunens invånare från 7 år och uppåt.

Adress

Järnvägsgatan 13

661 80 Säffle

www.saffle.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Avdelningschef äldreomsorg

Tfn 0533-68 16 72

Beskrivning av Säffle kommuns hemtjänst

Säffle kommuns hemtjänst ger vård, stöd och omsorg till äldre och funktionshindrade i kommunen.

Vi har lång erfarenhet av hemtjänst i kommunen och arbetar i team med biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och demensteam i kommunen för att kunna erbjuda trygg och säker vård och omsorg. Varje enskild person ska kunna vara delaktig i vardagssysslorna för att bevara sina funktioner.

Vi erbjuder alla brukare en egen kontaktman, som har extra ansvar för att allt fungerar så bra som möjligt. Tillsammans gör vi en personlig genomförandeplan.

Säffle kommuns hemtjänst utgår ifrån brukarens perspektiv och arbetar för brukarens bästa utifrån socialförvaltningens gemensamma värdegrund.


Kompetens

Säffle kommun har som mål att all personal i hemtjänsten ska ha omvårdnadsutbildning.

Vi har fortlöpande vidareutbildning av all personal.

Vi erbjuder

* hemtjänst i form av personlig omvårdnad (t.ex. hjälp med personlig vård, vid måltider och sociala aktiviteter)

* hemtjänst i form av service (t.ex. städ, tvätt, inköp)

* hemsjukvård – delegerad/instruerad omvårdnad

(t.ex. hjälp med läkemedel) och rehabilitering

(t.ex. träningsprogram)Geografiskt område

Vi är verksamma i hela kommunen.


Attendo Hemtjänst Säffle

Adress

Karlstadvägen 8

661 41 Säffle

www.attendo.se Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Malin Orehult, verksamhetschef

Tfn 0533-142 50, 070-277 85 78

Ulrika Vallerius, Planeringsledare

Tfn 073-346 81 44


Beskrivning av Attendo Sverige AB

Attendo Sverige AB är ett av de äldsta företagen inom privat vård och omsorg med drygt 12 000 anställda. I Värmland finns vi i Säffle och Karlstad. I Karlstad har vi bedrivit hemtjänsten sedan år 1997 och vi har sammanlagt 3 hemtjänstenheter.

Kompetens

Vi har som mål att all personal som arbetar hos oss ska ha omvårdnadsutbildning. Vi erbjuder vår personal fortlöpande utbildning.

Gruppens storlek

Vi anpassar vår personalstyrka utifrån dina beviljade insatser.

 

Vi erbjuder

* hemtjänst i form av personlig omvårdnad (t.ex. hjälp med personlig vård, vid måltider och sociala aktiviteter)

* hemtjänst i form av service (t.ex. städ, tvätt, inköp)

* hemsjukvård – delegerad/instruerad omvårdnad (t.ex. hjälp med läkemedel) och rehabilitering (t.ex. träningsprogram)Tilläggstjänster

Utöver biståndsbedömda insatser erbjuder vi tilläggstjänster i form av hushållsnära tjänster mot extra avgift.

Geografiskt område

Vi är verksamma i centrala Säffle.

För vidare information, kontakta kommunens biståndsenhet, 0533-68 10 00 (vxl)

eller oss på Attendo, tel. 0533-142 50

Synpunkter

Har du synpunkter på vår verksamhet är du välkommen att vända dig till

Malin Orehult

Tfn 0533-142 50, 070-277 85 78


 

Vanliga frågor och svar

Du ansöker om trygghetslarm, hemtjänst eller andra insatser i hemmet genom att kontakta biståndshandläggare eller genom att skicka in ansökningsblanketten som du finner här Ansökan om hemtjänst och trygghetslarm , 136.8 kB.

Om du har ett omfattande behov av vård och omsorg, kan du få plats på särskilt boende. Ansökan görs till biståndshandläggare.

Det går inte att ställa sig i kö ”ut-ifall-att” utan bedömningen görs utifrån din nuvarande situation.

Säffle kommun har även trygghetsboende för dig som fyllt 70 år. För trygghetsboende behövs inget biståndsbeslut utan man ställer sig i kö precis som vilken vanlig lägenhet som helst. För att ställa dig i kö eller få mer information kan du kontakta socialförvaltningen tel. 0533-68 16 77

Säffle kommun har ingen matdistribution utan önskar du få färdiglagad mat levererat till hemmet så finns det restauranger och andra företag i Säffle som kan bistå med detta. Även matbutiker har idag större utbud av färdiga rätter, både frysta och som kylvara.

Har du svårt att tillreda måltider över dagen kan du ansöka om hemtjänst hos biståndshandläggare.

Om du beviljas hemtjänst till hjälp med måltider kommer hemtjänstpersonal laga enklare måltider hemma hos dig.

Makar och sammanboende har båda ett ansvar för det gemensamma hemmet.

För att makar/sammanboende ska beviljas hemtjänst till skötsel av hemmet krävs det i huvudregel att båda två har funktionsnedsättning som medför att ingen av de två klarar av uppgiften. I vissa fall kan hjälp i hemmet beviljas i avlastande syfte. För vidare information kontakta biståndshandläggare.

Det finns även många privata företag som erbjuder hushållsnära tjänster med RUT avdrag.

Du kan ansöka om hemtjänst till städ genom kontakt med biståndshandläggare.

Om du beviljas städ, så är huvudregeln att hemtjänsten städar två rum, kök, badrum och hall. Har du fler rum får du alternera mellan rummen.

Det finns även många privata företag som erbjuder hushållsnära tjänster med RUT avdrag.

Vistelse på korttidsenheten kan beviljas under en begränsad tid av biståndshandläggare om handläggaren gör bedömningen att dina behov för tillfället inte kan tillgodoses i hemmet med hjälp från hemtjänsten eller andra insatser. Om man beviljas korttidsvistelse t.ex. efter en sjukhusvistelse kan målet vara att återfå funktioner och/eller kraft och därefter återvända till sin bostad. Korttidsenheten är till för kortare vistelser och man betalar ingen hyra utan endast avgift för vård och mat.

Vistelse på korttidsenheten kan också beviljas för att avlasta en sammanboende närstående. Sådan vistelse kan vara en fristående vistelse eller återkomma regelbundet eller mer oregelbundet.

Om du inte är inskriven i hemsjukvården kan kommunens sjuksköterska inte ge råd eller stöd till dig eller hemtjänstpersonalen för att inte utsätta din hälsa för någon risk. Behöver du konsultera sjukvården ska du vända dig till 1177, eller 112 vid livshotande tillstånd.

För att bli inskriven i hemsjukvården krävs det att din behandlande läkare har bedömt att du behöver hjälp med en uppgift i hemmet (till exempel en såromläggning) och att du på grund av din sjukdom inte kan ta dig till din vårdcentral.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2024-03-08