Program för anhörigstödet
Kontakt

Program för anhörigstödet

Finns du där för någon som behöver din hjälp? Då är du anhörig. Kommunens anhörigstöd är till för dig som vårdar, hjälper eller på annat sätt är engagerad i en närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk. Din närstående kan exempelvis vara en familjemedlem, släkting, vän, kollega eller granne.

Vi anordnar regelbundet aktiviteteter för dig som befinner dig i en anhörigsituation. Nytt program kommer inom kort. Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent.

Nedan finns tips på olika verksamheter för anhöriga.

Stödgrupp för anhöriga till personer med missbruk

För dig som är anhörig till en person med missbruk anordnar ungdoms- och vuxencentralen i Åmål en stödgrupp där du får möjlighet att utbyta erfarenheter och hitta nya förhållningssätt till din situation. Gruppen är en del av ett samarbete mellan Säffle och Åmåls kommun och deltagande i gruppen är kostnadsfritt.

Läs mer om stödgruppen här Länk till annan webbplats.

Verksamhet för anhöriga till personer med demenssjukdom

Säffle kommuns demensteam anordnar verksamhet för dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Verksamheten syftar till att ge kunksaper, insikter och perspektiv som hjälper dig att hantera din anhörigsituation.

Läs mer om demensteamet här

Stödsamtal

Du som är anhörig har möjlighet att få stödsamtal genom att kontakta anhörigkonsulenten. Läs mer under "Förmåner inom anhörigstöd".  Öppnas i nytt fönster.

Digitala forum för anhöriga

Gå in på Nka´s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida för att ta del av innehåll och digitala forum som vänder sig till anhöriga över hela landet.


Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-12-01