Program för anhörigstödet
Kontakt

Program för anhörigstödet

Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Då är du anhörig. Kommunens anhörigstöd är till för dig som vårdar eller hjälper en yngre eller äldre närstående med långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller missbruk. Din närstående kan exempelvis vara en familjemedlem, släkting, vän, kollega eller granne.

Varje termin anordnar vi ett antal aktiviteteter som du som befinner dig i en anhörigsituation är välkommen att delta i. Nedan finner du anhörigprogrammet för hösten 2022. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria och ingen föranmälan krävs. Du anordnar själv transport till och från träffarna. Om du har frågor om programmet och dess innehåll är du varmt välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent. Alla frågor är välkomna, stora som små.


Anhörigcafé med biståndshandläggare

Tisdag 27/9, klockan 17:00. Björkbacksgatan 2A

Att navigera i välfärdens regelsystem upplevs som svårt och tidskrävande av många. Därför informerar biståndshandläggare från vård- och omsorg och funktionsstöd om insatser som finns att få och hur man går tillväga för att söka dem. Anhörigkonsulent medverkar också på träffen som äger rum på Björkbackens omsorgsboende. Det finns möjlighet att ställa frågor och att delta i ett öppet samtal för den som vill. Vi bjuder på fika.

Shared reading

Torsdag 13/10, klockan 18:00. Kanaltorget 3

Anhörigskapet väcker tankar och känslor. Ofta ställs man inför frågor av existentiell karaktär. Shared reading är högläsning som öppnar upp för diskussion kring sådana frågor. Du behöver inte ha läst något innan du kommer och det finns inte något krav på aktivt deltagande. Vill du bara lyssna är det helt ok. Anhörgkonsulent och bibliotekarie håller i träffen som äger rum på biblioteket. Vi bjuder på fika.

Anhörigcafé i visningsrummet

Onsdag 26/10, klockan 17:00. Björkbacksgatan 2A

På Björkbackens omsorgsboende har Säffle kommun ett visningsrum med smarta produkter från den öppna marknaden. Dessa kan underlätta vardagen, både för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Anhörigkonsulenten informerar om produkterna och du får testa vissa av dem. Det finns möjlighet att ställa frågor och att delta i ett öppet samtal för den som vill. Vi bjuder på fika.

Shared reading

Onsdag 9/11, klockan 18:00. Kanaltorget 3

Anhörigskapet väcker tankar och känslor. Ofta ställs man inför frågor av existentiell karaktär. Shared reading är högläsning som öppnar upp för diskussion kring sådana frågor. Du behöver inte ha läst något innan du kommer och det finns inte något krav på aktivt deltagande. Vill du bara lyssna är det helt ok. Anhörgkonsulent och bibliotekarie håller i träffen som äger rum på biblioteket. Vi bjuder på fika.

Anhörigcafé med vård- och stödsamordnare och missbrukshandläggare

Torsdag 22/11, klockan 17:00. Adress: Björkbacksgatan 2A

Kommunens vård- och stödsamordnare och kommunens missbrukshandläggare informerar om sina respektive roller och ger information om vilken hjälp du som anhörig till en person med psykisk funktionsnedsättning, respektive anhörig till en person med missbruk, kan få. Anhörigkonsulent medverkar också på träffen som äger rum på Björkbackens omsorgsboende. Det finns möjlighet att ställa frågor och att delta i ett öppet samtal för den som vill. Vi bjuder på fika.

Stödsamtal

Du som anhörig har möjlighet att få stödsamtal genom att kontakta anhörigkonsulenten. Läs mer under "Förmåner inom anhörigstöd".  Öppnas i nytt fönster.

Digitala anhörigcirklar

På Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, erbjuds digitala anhörigcirklar. Läs mer på Nka´s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.


Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-09-14