Bild
Kontakt

Avgifter

Du som får hjälp via Säffle kommun i form av hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, korttidsvistelse, omsorgsboende, dagverksamhet eller andra insatser betalar en avgift för de insatser du blivit beviljad. I våra avgiftsbroschyrer finner du aktuell maxtaxa, minibelopp samt avgifter.

Avgiftsbroschyr vård och omsorg , 1.1 MB.

Avgiftsbroschyr funktionshinderomsorg , 816.8 kB.

Vanliga frågor och svar

De insatser /åtgärder som utförs av hemtjänstpersonal debiteras utifrån hur många timmar du har haft hjälp (utförd tid) Den utförda tiden multipliceras med timpriset.

För trygghetslarm betalar man en avgift vid installation samt en månadskostnad.

Avgifterna ingår i maxtaxan.

Avgiften kan bli reducerad från ordinarie taxa bland annat beroende på din inkomst, se information gällande inkomstförfrågan.

Ytterligare information, se Avgiftsbroschyr , 1.1 MB. vård och omsorg.

Avgiften för omvårdnad blir högst maxtaxan, därutöver tillkommer kostnad för mat och hyra.

Vårdavgiften ingår i maxtaxan och kan bli reducerad beroende på bland annat din inkomst, se information om Inkomstförfrågan.

Du hittar aktuella avgifter i Avgiftsbroschyren , 1.1 MB.

Då en make/maka/partner flyttar in på särskilt boende rekommenderar vi att båda makarna/partnerna söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. https://www.pensionsmyndigheten.se/
Telefon: 077-776 776

Är man yngre än 65 år ansöker man om bostadsbidrag (BOB) hos Försäkringskassan Länk till annan webbplats.. https://www.forsakringskassan.se/
Telefon: 0771-524 524

Första gången du får insatser av kommunen får du en blankett som kallas Inkomstförfrågan , 435.1 kB.. Om du ej fått den, kontakta din avgiftshandläggare eller skriv ut den från denna sida.

På blanketten väljer du om du vill avstå från att lämna inkomstuppgifter och accepterar att betala maxavgift för respektive insats/åtgärd eller om du vill att beräkning av avgiftsutrymme sker.

Om du vill att vi gör en beräkning av avgiftsutrymmet ska du fylla i uppgifter som:

 • Att du ger samtycke till att vi hämtar in uppgifter från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten
 • Din aktuella inkomst från bland annat privat tjänstepension. Inkomster som allmän pension eller sjukpenning kan vi hämta in från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten.
 • Inkomst av kapital, till exempel ränta och utdelning av aktier/fonder
 • Din boendekostnad

Fram tills vi fått in din inkomstuppgift, betalar du gällande taxa för de insatser/åtgärder du har upp till maxtaxa.

Ja, det behöver du eftersom avgiften måste beräknas på aktuella inkomster. Vi förenklar för dig och skickar ut blanketten i början av varje år. Om du inte fått den, kontakta din avgiftshandläggare eller skriv ut den från kommunens hemsida.

Fram till vi fått in din inkomstuppgift, betalar du gällande taxa för de insatser/åtgärder du har upp till maxtaxa.

Maxtaxan är det månadsbelopp som du betalar som mest för dina vård- och omsorgsinsatser, oavsett vad du har i pension och tillgångar.

Vad ingår i maxtaxan?
I maxtaxan ingår trygghetslarm, hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet (ej matkostnaden), ledsagning, vårdavgiften på korttidsvistelsen/omsorgsboende.

Aktuell maxtaxa finner du i Avgiftsbroschyren , 1.1 MB..

Vad ingår inte i maxtaxan?
I maxtaxan ingår inte avgifter för mat och hyra.


Förbehållsbeloppet består av ett minibelopp och den faktiska bostadskostnaden.De pengar du behöver för dina personliga behov kallas minibelopp. Minibeloppet är lika för alla i Sverige, men varierar om du är äldre eller yngre än 65 och om du är ensamstående eller sammanboende. Minibeloppet ska räcka till:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygienvaror såsom schampo och tvål
 • Förbrukningsvaror, till exempel diskmedel
 • Dagstidning, telefon
 • Möbler och husgeråd
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Resor
 • Läkarvård och tandvård
 • Mediciner

  Har du högre kostnader än minibeloppet? På inkomstförfrågan kan du fylla i om du har kostnader utöver de som ingår i minibeloppet. Det kan till exempel vara kostnader för god man.Om du serveras färdiglagad mat på korttidsenheten eller särskilt boende, görs ett tillägg automatiskt för tillredningskostnaden utan att du behöver ange detta i Inkomstförfrågan.

Om fakturan inte stämmer eller om du har frågor kontaktar du avgiftshandläggare. Telefonnummer står på fakturan.

Du har alltid möjlighet att överklaga ditt avgiftsbeslut. För att vi ska kunna pröva ditt ärende måste det ha inkommit till oss inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Skriv ett brev och ange vilken ändring du önskar och varför du anser att beslutet ska ändras, se besvärshänvisning. , 40 kB.

I samband med flytt till ett omsorgsboende kanske du inte har möjlighet att i god tid säga upp den bostad du flyttar ifrån.

Under de tre första månaderna kan man ansöka om jämkning av vårdavgiften med anledning av att man har dubbla boendekostnader.

Du kan ansöka om du är ensamstående, har lämnat in inkomstförfrågan, sagt upp tidigare bostad alternativt lämnat den till försäljning. Ansökan ska lämnas in under den/de månader ansökan avser och beviljas inte retroaktivt.

Ansökan kan inte göras för den som flyttar in på omsorgsboende enligt parboendegarantin eller flyttar till ett trygghetsboende.

Du bör ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Du bör även lämna in en ifylld Inkomstförfrågan så vi kan göra en beräkning av ditt avgiftsutrymme.

Kontakt
 • Avgiftshandläggare

  Avgiftshandläggare

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 97, 0533-68 16 98

  Ingen e-post tillgänglig

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-25