Bild
Kontakt

Demensteamet

När en person drabbas av sjukdomen demens innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes närstående.

Du kan vända dig till oss med frågor och funderingar kring demenssjukdomen och den förändring av livssituationen som den medför. Demensteamet består av en demenssjuksköterska och två specialutbildade undersköterskor.

Vi kan erbjuda:

 • Personliga samtal via telefon eller hembesök
 • Information om hur sjukdomen kan yttra sig
 • Information om den hjälp kommunen kan ge
 • Anhöriggrupper
 • Handledning och utbildning av omvårdnadspersonal
 • Patientgrupper

Demensteamet i Säffle kommun arbetar över hela kommunen och finns till för alla som berörs av demenssjukdom.

Demensteamet består av:

 • Demenssjuksköterska
  0533-68 13 65
 • Undersköterska/Silviasyster
  0533-68 36 64
 • Undersköterska/Silviasyster
  0533-68 36 64
Kontakt
Senast uppdaterad • 2020-01-24