Bild
Kontakt

Boendestöd

Du som har en psykisk funktions­nedsättning och/eller omfattas av personkrets enligt LSS och behöver stöd i vardagen kan ansöka om boende­stöd.

Boendestöd

Det kommunala boendestödet styrs av socialtjänstlagen (SoL). Det är kommunens biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om du kan få boendestöd.

Vi stöttar dig som kan ha svårt att få vardagen att fungera. Det kan av olika anledningar vara svårt att sköta hemmet, komma ut, ordna kontakter med myndigheter, passa tider eller annat som är viktigt i ditt liv.

Vi kan inte göra det åt dig, men tillsammans med dig. Vi kan gemensamt skapa rutiner som gör att din vardag fungerar bättre och vi planerar tillsammans hur du ska kunna nå målen.

Vi som är boendestödjare arbetar aktivt med dig utifrån ditt beslut och de mål som är kopplade till beslutet. Vi arbetar tillsammans aktivt med delmål, rutiner och uppföljning.

Målet är att du blir så självständig som möjligt.

Vanliga frågor och svar

Nej.

Du kontaktar biståndshandläggare inom funktionsstöd.

Indelning efter födelsedatum


DatumTelefonDag 26-10Ring 0533-68 35 98Dag 11-25Ring 0533-68 36 56


I Säffle finns det ett särskilt boende på Nytorget. Läs mer här.

Kontakt
 • Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningens reception

  Socialförvaltningen

  0533-68 10 00, 0533-68 16 77

  Järnvägsgatan 13, Säffle (postadress: Säffle kommun, Socialförvaltningen,
  661 80 Säffle

  Receptionens öppettider (helgfria vardagar)
  08:30-09:30
  09:50-12:00
  13:00-15:30

  Våra handläggare träffas på telefontid (helgfria vardagar)
  08:30-09:30

  Socialkontorets jourtelefon (efter kontorstid). Gäller enbart akuta ärenden avseende individ- och familjeomsorg som inte kan avvakta till telefontid nästa vardag.
  070-292 57 58


Senast uppdaterad • 2022-05-03