Digital anslagstavla

Håll koll på aktuella protokoll

Medborgarförslag

Ta chansen att påverka

Sociala medier

Kommunikation och dialog

Kommun & politik

Säffle kommun har cirka 15 500 invånare och är vackert belägen invid Vänern i Värmlands län. Säffle fick stadsprivilegier 1951 och är Sveriges yngsta stad. 

Här kan du läsa mer om Säffle och bygdens anrika historia, men också hur Säffle kommun är organiserad och hur du kommer i kontakt med politiker och anställda i vår organisation. Du kan också ta reda på hur du kan vara med och påverka utvecklingen i kommunen.

Kontaktuppgifter till kommunledningskontoret

Historiska Säffle

Säffle fick stadsprivilegier 1951 och är Sveriges yngsta stad. Säffle kommun har cirka 15 500 invånare och är vackert...

Så kan du påverka

Du kan påverka politiken och följa den politiska diskussionen på många sätt i Säffle kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här fattas övergripande beslut som till exempel införande av nya verksamheter och viktigare finansiella beslut.

Överklaga beslut

Som kommuninvånare kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut skall fattas.

Säffle kommun lanserar nytt webbdiarium

Med syftet att öka tillgängligheten och insynen lanserar Säffle kommun ett nytt webbdiarium där allmänheten enkelt kan söka och ta del av kommunens allmänna handlingar.

Nya e-tjänster ökar möjligheten att påverka

Säffle kommun strävar efter att du som invånare ska kunna använda våra digitala tjänster för att utföra dina ärenden. Som ett led i detta lanseras nu tre nya e-tjänster som underlättar för dig som vill bidra med idéer och få svar på dina frågor.

Flytta till Säffle

Rikt kulturliv, vacker skärgård, bra näringslivsklimat och positiv framåtanda. Funderar du på att flytta till Säffle? Låt oss hjälpa dig att hitta rätt!

Kommunala bolag

Säfflebostäder AB

Vi kan erbjuda ett stort antal lägenheter och radhus i Säffle kommun i varierande storlekar. När det gäller lokaler har vi ett brett utbud för butiksverksamhet och kontorslokaler. I Säffle hittar du nya favoritplatser och träffar härliga människor. Här finns närhet till både centrum och friluftsliv!

Säffle Fibernät

Välkommen till Säffle fibernät! - ett bredband för alla. Säffle Kommunikation, SäKom, bygger fibernät för att framtidssäkra tillgången till ett bra bredband för hela Säffle kommun. SäKom har tillsammans med landsbygdens fiberföreningar byggt ett över 130 mil långt fibernät som ansluter ca 95 % av hushåll/företag på Säffle landsbygd. Nu arbetar vi vidare med utbyggnaden i Säffle kommun. Detta genom utbyggnad i Säffle tätort där vi erbjuder alla fastighetsägare anslutning till Säffle fibernät.

Forskningen i Säffle AB

Forskningen i Säffle AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler på marknaden. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort.

Säffle Kedjan 2 AB

Säffle Kedjan 2 AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler inom fastigheten Säffle Kedjan 2. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort.