Bild
Kontakt

Digital anslagstavla

På anslagstavlan kan du läsa vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då anslaget är uppe styr tiden för överklagande.

Alla undertecknade protokoll förvaras i pappersform på respektive förvaltning.

Justerade protokoll


Anslagen

Anslagen till

2022-06-30

2022-07-22


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

42-83Anslagen

Anslagen till

2022-06-28

2022-07-20


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

76-89Anslagen

Anslagen till

2022-06-28

2022-07-20


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

69-83Anslagen

Anslagen till

2022-06-22

2022-07-14


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

92-104Anslagen

Anslagen till

2022-06-22

2022-07-12


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

75-83Anslagen

Anslagen till

2022-06-24

2022-07-16


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

43-48Anslagen

Anslagen till

2022-06-20

2022-07-08


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

21-29Anslagen

Anslagen till

2022-06-13

2022-07-05


Anslagen av

Justerade paragrafer

Linnéa Lyckerius

93-112Anslagen

Anslagen till

2022-05-27

2022-06-18


Anslagen av

Justerade paragrafer

Emma Vilagos

4Kungörelser om beslutade föreskrifter från Kommunfullmäktige den 20 juni

Fullmäktiges sammanträden


Övrig anslagen information

Kontakt
 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2022-06-29