Bild
Kontakt

Ökad tillgänglighet och insyn med nytt webbdiarium

Med syftet att öka tillgängligheten och insynen lanserar Säffle kommun idag ett nytt webbdiarium där allmänheten enkelt kan söka och ta del av kommunens allmänna handlingar. Säffle är den första kommunen i Värmland som tillhandahåller den nya tjänsten.

Öppna kommunens webbdiarium

Handlingarna som publiceras i kommunens diarium ligger till grund för de beslut som nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige tar under respektive sammanträden.

Webbdiariet uppdateras löpande med nya handlingar. Med hjälp av sökfunktionen kan du hitta de handlingar du söker. 

Det känns väldigt roligt att äntliga köra igång med webbdiariet. Det är en viktig del i att tillgängliggöra den demokratiska processen i Säffle kommun, säger Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

Linnéa Lyckerius, kommunsekreterare

I webbdiariet publiceras även ärendemeningen på samtliga handlingar och ärenden som är allmänna. En handling är allmän om den är inkommande, upprättad och eller utskickad från myndigheten (kommunen).

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kommunens webbplats och detta är ett steg i ledet att vara tillgängliga för allmänheten, politiker, press, anställda, myndigheter och andra intressenter, säger Johan Österman, kommunikatör, webbansvarig

För utlämnande av handlingar som inte finns publicerade i webbdiariet, vänligen kontakta kommun@saffle.se

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-01-23