Maten i förskolan
Kontakt

Maten i förskolan

God och näringsrik mat är en förutsättning för att kunna vara med i förskolans verksamhet. Vi arbetar aktivt i våra förskolor för att både maten och måltidsvanorna ska vara så bra som möjligt.

Alla som jobbar med maten i förskolan har som målsättning att ge alla barn en god, varierande och näringsriktig måltid som serveras i en lugn och avkopplande miljö. De strävar också efter att maten om möjligt ska framställas av närproducerade, ekologiska rättvisemärkta livsmedel samt att maten är egenproducerad i största möjliga utsträckning.

Säffle kommun har bland annat avtal med Värmlandspotatis, Gröna Gårdar, Wermlands Mejeri och Nordells konditori.

Variation mellan förskolor kan förekomma. Se eventuella ändringar i Tyra-appen. Matsedeln gäller ej för Enens förskola.

Säffle kommun erbjuder specialkost till de barn som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden. Utbudet grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider och resurserna inom måltidsverksamheten.

Hur ansöker jag om specialkost?

Ansökan görs vid varje läsårsstart oavsett om ändring ska göras eller om behovet är detsamma.


Varför har vi en livsmedel- och måltidspolicy?

Livsmedel- och måltidspolicyn fungerar som ett styrande dokument och ett stöd för att kvalitetssäkra upphandling, inköp och måltider inom kommunen. Policyn gäller för förskola, skola och omsorg som bedrivs inom Säffle kommun.

Varför har vi pedagogisk lunch?

Måltiden skall vara ett tillfälle för samvaro mellan barn, elever och vuxna. De vuxna har en viktig roll som förebilder vid måltidssituationen. Den pedagogiska lunchen är viktig för att barnen och eleverna skall få en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat.

Den pedagogiska personalens uppgift är att locka barnen och eleverna att ta av all mat, och genom att sitta vid samma bord och äta samma mat ges tillfälle att ha maten som samtalsämne. Barn och elever får känna gruppkänsla och betydelse av samvaro, bland annat med att hjälpas åt att få en trevlig och lugn atmosfär i matsalen. Matvanor grundläggs vid tidig ålder, såväl i hemmet som i förskola och skola. Man har här möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt skapa goda förutsättningar för bra matvanor.

Riktlinjer och förhållningssätt vid pedagogisk lunch

Vid pedagogisk lunch ska de vuxna vara en förebild genom att bidra till att måltiden blir en god måltid, genom att

 • äta av alla måltidskomponenter som serveras
 • uppmuntra barn och elever att smaka på alla alternativa eller nya maträtter i en positiv dialog
 • äta en balanserad måltid enligt Livsmedelsverkets tallriksmodell, även vid omtagning av mat
 • gå in tillsammans med klassen eller gruppen
 • släppa in eleverna i mindre grupper
 • äta tillsammans med barnen eller eleverna och föra en dialog i trevlig samtalston
 • vara kvar tills de flesta eleverna ätit färdigt

Uppdraget pedagogisk lunch innebär också att du bidrar till hållbarhet, minskat matsvinn och en god måltidsmiljö, genom att

 • arbeta för en behaglig ljudnivå.
 • arbeta för att minska onödigt spring i matsalen
 • bidra till att minska matsvinnet genom att uppmuntra till lagom mängd mat åt gången som man äter upp

När du äter pedagogisk lunch förväntas du också att använda måltiden till fortsatt lärande, genom att

 • stötta samtliga barn och elever i matsalen
 • försöka integrera lärande av förskolans och skolans läroplan i måltidsituationen

Vid pedagogisk lunch ska jag som pedagog

 • följa riktlinjerna för pedagogiska måltider
 • känna till och omsätta kommunens Livsmedels- & måltidspolicy
 • vara lyhörd för den enskilda elevens eller barnets behov
 • vid misstanke om att barn eller elever har ätstörningar eller osunt måltidsintag informera vårdnadshavare, som eventuell tar kontakt med skolsköterskan
Kontakt
 • Carina Nisén

  Kostchef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 10 50

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Evelina Larsson

  Kostekonom

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 40

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-10-12