Kontakt

Påverkan och utveckling

För att leda en ständig förbättring av förskolan och skolans verksamhet är det många områden som kräver ett systematiskt kvalitetsarbete.

Både vårdnadshavare och elever ska också ha möjlighet att komma med synpunkter och klagomål på våra olika verksamheter. Du har också rätt att ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.