Kontakt

Hälsa, trygghet och stöd

Att trivas och må bra är viktigt för att du ska kunna lära. Barn och elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för varje barn och elev.

Uppdraget sträcker sig från förskola upp till gymnasieskolan och omfattar en rad olika hälsofrämjande insatser och professioner.