Skolfrånvaro
Kontakt

Skolsocialt team

Vårt skolsociala team är till för den kommunala skolans alla elever (förskoleklass-åk 6) och ska ge stödjande insatser. Målet är att skapa bättre förutsättningar för vårdnadshavare och att stödja barnets skolgång och öka skolnärvaron.

Vårdnadshavare ska genom skolsociala teamet få verktyg för att kunna stötta och vägleda sitt barn. Det skolsociala teamet riktar sig även direkt till eleven för att ge strategier i skolvardagen. Det kan vara att personal är med barnet i skolan, har samtal med barnet, har samtal med föräldrarna eller har familjesamtal.

Skolsocialt team är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Personalen i teamet har ett socialpedagogiskt uppdrag.

Så här initieras kontakt med skolsocialt team

 • När skolans personal identifierar ett barn som kan behöva ett utökat stöd ska de kontakta rektor som gör bedömning om skolsocialt team ska kontaktas.
 • Föräldrar kan även kontakta skolsocialt team direkt.
 • Om ärendet kommer till skolsocialt team tar någon av personalen där kontakt med vårdnadshavare och påbörjar ett stödjande eller behandlanade arbete som kan se ut på olika sätt.

Skolsocialt team jobbar direkt med uppdrag från skolan eller från vårdnadshavare.

Kontakt
 • Skolsocialt team

  Skolsocialt team

  Ida Andersson 0533-68 17 45

  Ulrika Olsson 0533-68 19 43

  Rojin Zakholi 0533-68 16 47

  Familjebehandlarna 073-048 10 74

Senast uppdaterad • 2024-04-26