Barn som sitter framför en förskola
Kontakt

Om förskolan

Förskola erbjuds till barn i åldern 1-5 år under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka. Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuds förskola till alla barn, så kallad avgiftsfri allmän förskola.

Allmän förskola är en frivillig och avgiftsfri pedagogisk verksamhet som omfattar 15 timmar i veckan och erbjuds alla 3-5-åringar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Vilka dagar och tider som barnet är på förskolan beslutas av rektor. Den allmänna förskolan erbjuds under perioden 1:a september till 31:a maj respektive år. Allmän förskola är avgiftsfri.

Den allmänna förskolan är inte en särskild form av förskola utan bedrivs inom den ordinarie verksamheten. Verksamheten är frivillig - benämningen "allmän" syftar på att verksamheten erbjuds alla barn från tre års ålder.

Gäller ej under röda dagar
Om ditt barn har placering enligt allmän förskola och har schemalagd tid som sammanfaller med en röd dag kompenseras inte den tiden.

Reducering av avgift
För familjer som har behov av placering i förskolan på andra tider än den avgiftsfria allmänna förskolan görs automatiskt en reducering på avgiften med 30 procent (mellan september och maj månad). Övrig tid debiteras enligt gällande avgiftstaxa.

Förskolorna har öppet mellan klockan 06.30 och 18.00 (i vissa fall öppnar förskolan 06.00 och stänger 18.30).

Öppettider under jul och sommar
På sommaren stänger vissa förskolor under fyra veckor och under jul två eller tre veckor. Sammanslagning av förskolor sker under den här perioden. De som har behov av plats hänvisas under dessa veckor till den förskola som har öppet. Vilken förskola som har öppet under sammanslagningarna varierar från år till år.

Ansökan om behov av förskola under jul och sommar anmäls via e-tjänst. E-tjänsten publiceras ett antal veckor innan jul eller sommar.

Utvecklingsdagar
Förskolorna har möjlighet att stänga sin verksamhet tre dagar per termin för planering, utvärdering och kompetensutveckling. Vårdnadshavare som är i behov av omsorg för sina barn dessa dagar erbjuds plats på någon annan förskola vid dessa tillfällen. Meddelande om stängning ska skickas ut i god tid av ansvarig rektor.

Ansökan om behov av förskola under utvecklingsdagar anmäls via e-tjänst. E-tjänsten publiceras ett antal veckor innan aktuell utvecklingsdag.

Barn får gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling erbjuds plats i förskola. Regler för hur sådant stöd ska ges finns i skollagen 8 kap. 7 §. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om placering i förskola av särskilda skäl

Föräldraledig
När vårdnadshavare får graviditetspenning eller är föräldraledig har barnet rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka. Det är rektor som beslutar vilka dagar och tider som barnet kan vistas på förskolan. Anmälan om föräldraledighet och ändrad placeringstid görs via Mina sidor. Nytt schema registreras i Tyra-appen.

När du inte längre är föräldraledig och barnets vistelsebehov på förskolan förändras behöver du anmäla det via Mina sidor. Tänk på att även ändra förändrad inkomst via Mina sidor.

Arbetssökande
Vårdnadshavares arbetslöshet påverkar inte barnets rätt till plats. Platsen kan, efter anmälan, behållas och användas 15 timmar per vecka. Schema bör anpassas dels så att barnet får en regelbunden vistelse i förskolan, och dels så att vårdnadshavare kan söka arbete.

Om vårdnadshavare väljer att säga upp sin plats och arbetslöshet anges som orsak till uppsägning gäller återplaceringsgaranti inom ett år. Garantin gäller dock inte återgång till tidigare plats. Vid nytt behov av plats görs en ny ansökan via Mina sidor.

Om du inte längre är arbetssökande och barnets vistelsebehov på förskolan förändras behöver du anmäla det via Mina sidor. Tänk på att även ändra förändrad inkomst via Mina sidor.

Sjukskriven
Vårdnadshavare eller barns längre sjukdom påverkar inte rätten till plats i förskola. Den ordinarie tidsomfattningen gäller. Tiden kan utökas vid behov i samråd mellan rektor och vårdnadshavare.

Vid sjukskrivning behöver vårdnadshavare anmäla förändrad inkomst, det görs via Mina sidor.


Mina sidor för förskola

Tyra är en app som används i förskolans verksamhet för att hantera dokumentation och kommunikation på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på förskolan. I Tyra får förskolepersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Pedagogisk dokumentation
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs broschyren Information om Tyra. , 959.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frånvaro är det vårdnadshavares ansvar att kontakta förskolan. Vid oanmäld frånvaro kontaktar förskolan vårdnadshavare samma dag. Vid misslyckat försök att nå vårdnadshavare på tredje dagen av oanmäld frånvaro kontaktas socialtjänst.

Frånvaro anmäls via Tyra-appen, det finns en instruktionsfilm om du är osäker på hur man gör eller om det är första gången du använder Tyra här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Introduktion i förskolan genomförs med stor lyhördhet för ditt barns behov. Introduktion handlar om att lära känna varandra, så att du som vårdnadshavare känner trygghet och tillit till personalen och har vetskap om att ditt barn får delta i en utvecklande och lärorik utbildning.

Introduktionens längd varierar från barn till barn, men räkna med en till två veckor. Vid terminsstart är det vanligt förekommande att vi tillämpar gruppintroduktion vilket innebär att flera barn introduceras samtidigt. Introduktionen påbörjas tidigast det datum som står på placeringsbeslutet.

Kontakt
 • Alexandra Broström Vesalainen

  Handläggare förskola och skolskjuts

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  0533-68 14 73 Fakturafrågor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-07