Bild
Kontakt

BTG - en global aktör med ögon för pappers-och massaindustrin

BTG, eller Källe Regulatorer som företaget först hette, grundades i Säffle år 1921 av den framstående uppfinnaren Torsten Källe. Sedan dess finns företagets huvudverksamhet med utveckling och tillverkning här i Säffle, även om huvudkontoret finns i Schweiz.

Under de senaste decennierna har BTG blivit världsledande på specialmätningar inom pappers- och massabranschen. Genom att mäta specifika saker i pappersmassan, så som koncentrationen av fibrer, fungerar man som “ögonen” in i tillverkningsprocessen.

95% till export

En av BTG:s största framgångs-faktorer är deras breda produkt-portfölj, som nu distribueras över hela världen där papper och massa produceras. Imponerande nog går cirka 95% av de produkter som utvecklas och tillverkas i Säffle till export. En stor del av exportvarorna går till Kina.

Flera nya produkter på G

Inför 2024 ser BTG fram emot att lansera minst tre nya generationer av framgångsrika produkter. Satsningar som säkerställer att företaget förblir en framstående aktör inom branschen och fortsätter att möta de höga kraven från pappers- och massaindustrin.

Även om huvudkontoret flyttades tiill Schweiz på 1970-talet har BTG valt att behålla sin starka förankring i Säffle. Här där företaget nytta av bra lokaler och en solid etablering på orten.

Kontakt
 • Caroline Fröling

  Kommunikationsansvarig

  Kommunledningskontoret

  0533-68 13 24

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Pia Proper

  Näringslivschef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 22

  Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-03-06