Text

Säffles platsvarumärke

Vad är Säffle?

Just nu arbetar vi med att ta utveckla Säffles platsvarumärke. Arbetet ska resultera i en tydligare bild av vad Säffle är för att vi alla ska kunna fortsätta bidra till att sprida ordet, känslan och upplevelsen av vår plats. Här kan du följa utvecklingen av Säffles platsvarumärke.

Alla platser har en själ, något vi upplever, känner och pratar om. Vår plats, Säffle, förknippas givetvis med många känslor för oss som lever, bor och verkar här. Men hur uppfattas Säffle av andra värmlänningar och i resten av landet? Och hur vill vi uppfattas? Det är det vi vill ta reda på i utformningen av platsvarumärket.

En viktig framgångsfaktor är insikten om att platsvarumärket samägs av alla som bor och verkar på platsen. Av den anledningen har vi engagerat näringsliv, föreningsliv, politiker och invånare i utvecklingen av platsvarumärket. Genom undersökningar, workshops och omvärldsanalyser har vi fått goda insikter om hur Säffle uppfattas idag och baserat på det, hur vi vill uppfattas i framtiden.

Genom insikterna från informationsinsamlingen har arbetsgruppen tagit fram en så kallad varumärkesplattform. Plattformen består bland annat av fyra profilbärare som är kopplade till skogens resurser, tekniskt driv, ett rikt kulturliv samt närhet till vatten. Nästa steg i arbetet är att ta fram platsvarumärkets logotyp och grafiska profil. Detta arbete skapar de förutsättningar som behövs för att börja rulla ut varumärket på riktigt under hösten 2022.

Syftet med platsvarumärket är att fler ska besöka, bosätta sig och etablera företag i Säffle. Vår kommuns framtida framgång är beroende av att Säfflebor, värmlänningar och personer bosatta i andra regioner ser på Säffle som en attraktiv plats där ständig utveckling sker.

Platsvarumärkesarbetet handlar inte bara om att ta fram en logga eller slogan, utan om att ta reda på hur Säffle uppfattas idag, och hur vi vill uppfattas i framtiden. Platsvarumärket i sig kommer inte göra att vi når vårt mål, men blir en viktig pusselbit i ett arbete som vi alla (kommun, företag, föreningar och invånare) bidrar till.

En sneak peek

Är du nyfiken på slutresultatet? I videon kan du redan nu få en liten smygtitt på några delar av Säffles platsvarumärke.

Vanliga frågor och svar

Ett platsvarumärke består av associationer, tankar, attityder och värden som finns runt en särskild plats, exempelvis en kommun.

Det korta svaret lyder: för att fler ska besöka, bosätta sig och etablera företag i Säffle.

Resultatet = ett marknadsföringsverktyg för oss alla som jobbar för att på något sätt marknadsföra Säffle.

Platsvarumärket blir en viktig pusselbit i arbetet med att marknadsföra och förmedla bilden av Säffle – ett arbete som i förlängningen ska leda till fler besökare, boende och företag i Säffle.