Bild
Kontakt

Nätverk

I Säffle kommun finns flera olika nätverk för dig som arbetar i eller driver företag. Här hittar du ett axplock av de mötesplatser som finns.

Destinationsutvecklingsnätverk

För att kunna jobba strategiskt och operativt med utvecklingen av kommunens besöksnäring har vi tillsammans med respresentanter från besöksnäringen, föreningar och andra aktörer tagit fram en destinationsstrategi och tillhörande handlingsplan. Vill du vara med i arbetet? Kontakta oss gärna!

Destinationsutvecklingsstrategin hittar du här!

Näringslivsrådet

För att stärka näringslivets utveckling och tillväxt bildades Säffle Näringslivsråd i november 2009. I rådet ingår representanter för alla företagsgrupperingar, banker, arbetsförmedling samt politiker och tjänstemän i kommunen. Rådet har tagit fram en handlingsplan och arbetar med konkreta utvecklingsfrågor. Är du intresserad av näringslivsrådets arbete? Kontakta oss!

Säffleindustrins samarbetsgrupp

I detta nätverk ingår flera industriföretag tillsammans med arbetsförmedling, kommun och Teknikföretagen. Nätverket tar tillvara teknik- och industriföretagens frågor i kommunen.

Företagarna

Företagarnas lokalförening i Säffle samlar små och medelstora företag inom olika branscher. Nätverket ger dig dessutom 300 mötesplatser runt om i Sverige.

LRF kommungrupp Säffle

Gruppen består av företrädare för de tre lokala LRF-avdelningar, med ca 900 medlemmar, som finns i Säffle. Tillsammans med kommunen diskuterar man bl.a. frågor kring den gröna näringen, småföretagande och landsbygdutveckling.

Fastighetsägarna

I Säffle har ett lokalt nätverk för fastighetsägare nyligen startat upp. Detta nätverk drivs av Näringslivsenheten.

Vill du vara med? Kontakta Helena Karlsson, 0533-68 15 07.

Fastighetsägarna Värmland verkar för att medlemmarna skall få gehör för viktiga frågor som rör deras fastigheter. Genom att arbeta lokalt och erbjuda en rad tjänster, så ger fastighetsägarna också sina medlemmar stöd i deras vardag.

Köpmannaföreningen i Säffle

Säffles köpmannaförening är nybildad och söker nya medlemmar. Här kan du se en informationsfilm om föreningen.

Handelskammaren Värmland

Handelskammaren Värmland är en röst och en mötesplats för företag och organisationer som bryr sig om Värmland och som vill göra skillnad. Totalt är 1200 företag medlemmar för att skapa förutsättningar för att människor ska utvecklas och trivas här.

Möten

Näringslivsenheten arrangerar ett flertal öppna möten för företagare och yrkesverksamma i kommunen varje år. Inbjudningar till dessa läggs ut i kalendern, sprids via sociala medier och skickas ut via mail till vårt företagsregister.

Individuella möten

Vi träffar gärna dig och dina anställda för att diskutera utveckling, utmaningar och möjligheter. Du kan alltid kontakta oss för ett möte! Vi kan också samla de du vill träffa från andra delar av kommunen, till exempel representanter från bygg- och miljöförvaltningen, utbildning eller upphandlare.

Kommuninfomöten

Kommuninformationsmöten arrangeras två gånger per år. Syftet med dessa är att informera om vad som är på gång inom kommunen.

Kontakt
  • Pia Proper

    Näringslivschef

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 22

    Kanaltorget 2A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-03-28