Kontakt

Boken kommer

Om du har svårt att komma till biblioteket på grund av funktionsvariation eller långvarig sjukdom kommer vi hem till dig med böcker.

För synskadade eller andra med läsnedsättning finns det talböcker inlästa att låna på biblioteket.

Känner du någon som vill ta del av Boken Kommer eller om du själv vill bli Boken Kommer-låntagare? Kontakta oss på telefon så kommer vi överens om hur vi lägger upp bok/talbokssändningarna.

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-11-22