Person kontrollerar en brandsläckare
Kontakt

Om olyckan är framme

Här har vi samlat information till dig som är nyfiken på att lära dig mer om vad just du kan göra för att göra din omgivning till en tryggare plats i så väl akuta som vanliga situationer.

Att stoppa en blödning

Om en person blöder kraftigt från ett sår måste blödningen stoppas så snart som möjligt. Större blödningar kan nämligen leda till att den skadade drabbas av blödningschock och blir medvetslös. En person som redan förlorat mycket blod behöver allt blod som finns kvar i kroppen till hjärtat och hjärnan. Därför är det bra att lägga upp benen i högläge.

Tillvägagångsätt för att stoppa en blödning beror på vilken typ av blödning det är:

 • Sprutande eller pulserande blödning: En sådan blödning stoppas lättast genom högläge och tryckförband. Börja med att hålla ihop sårkanterna så att blödningen stannar upp tillfälligt. Lägg därefter på något hårt (till exempel en bandagerulle) som tryck. Sedan lindar du ett bandage eller en linda (går även bra med en tröja eller liknande) runt skadan för att behålla trycket på såret. Placera såret i högläge och ring efter ambulans.
 • Långsamt rinnande blödning: Tvätta såret med tvål och vatten. Lägg därefter på ett tryckförband och håll den skadade delen i högläge.
 • Svagt sipprande blödning: Sådana här brukar lufttorka (koagulera). Tvätta såret och håll det borta från smuts och bakterier.

Se Vårdguidens film om hur man stoppar blödningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se till att en person som haft en större blödning håller sig varm och trygg. Låt honom/henne ligga ner med benen i högläge.
Ge aldrig något att dricka efter som det finns stor risk för kräkningar.

En brännskada är en skada på huden som uppkommit efter kontakt med eld eller hög värme.

Brännskador delas upp i tre olika grader:

 • Första gradens brännskada är ytlig. Huden bli röd, svidande och svullen. Ett exempel på när man kan råka ut för denna sortens brännskada är när man har solat för mycket.
 • Andra gradens brännskada är djupare och går ner i hudens underlager. Förutom symptomen de tidigare symptomen kan det även bildas bubblor i huden. Nu upplever den skadade ofta kraftig smärta.
 • Tredje gradens brännskada har drabbat hudens alla lager plus underliggande vävnader. Huden är blekbrun eller svart med vita stela och oelastiska områden. I de här områden saknar den skadade ofta känsel.

Vid allvarligare brännskador ska du alltid kontakta 112. Ta aldrig av kläder som är fastbrända. Som smärtlindring kan du kyla brännskadan med svalt vatten (inte kallt, på grund av nedkylningsrisken) Om skadan är stor kan du skydda från omgivningen med exempelvis ett rent lakan.

Vid lindrigare brännskador räcker det med att spola svalt vatten i 10-20 minuter, beroende på skadans storlek.

Vad ska jag göra om det börjar brinna?

När man pratar om hur man ska agera om en brand har uppstått brukar man använda uttrycket ”RÄDDA-VARNA-LARMA-SLÄCK” . Vi ska förklara lite närmre vad det innebär.

RÄDDA
Det första och det viktigaste agerandet om det börjar brinna är att rädda dig själv och dem som är i direkt livsfara i din närhet. När det brinner och bildas oftast mycket rök, och då är alltid den säkraste utrymningsvägen längst med golvet. Där luften mest syrerik, eftersom den syrefattiga och giftiga röken stiger uppåt. Det är också mycket viktigt att stänga alla dörrar (och även fönster om du hinner) efter dig. Detta kan nämligen både hindra brandens framfart och rökens spridning en längre stund vilket till slut kan göra skillnaden mellan endast en rumsbrand och ett nerbrunnet hus.

VARNA
Nästa steg är att varna alla som är i närheten av branden så att också de har chans att ta sig ut i god tid. Det kan exempelvis vara att du ropar ”DET BRINNER!!” eller att du ringer på alla dörrar i din trappuppgång.

LARMA
Därefter ska du ringa 112. Där kommer larmoperatören berätta mer för dig hur du ska gå tillväga. Det är först nu brandkåren larmas ut.

SLÄCK
Att försöka släcka branden kan du göra om du har genomfört de tre första punkterna. Det är mycket viktigt att du inte riskerar ditt eget liv när du försöker släcka branden. Tänk på att röken är mycket giftig och syrefattig. Återigen gör det stor skillnad att bara lyckas stänga in branden. Det kan begränsa brandens och rökens spridning.

VAR FÖRBEREDD

Det finns några sätt att förbereda sig för att inte bli alldeles förvirrad om en brand skulle uppstå där du är:

 • Håll utkik efter nödutgångarna. Bor du på hotell är det inte dumt att kolla på hur utrymningsvägarna ser ut.
 • Bestäm dig för att ta det lugnt om en brand skulle uppstå. Panik är det sämsta agerandet vid såna här situationer och leder oftast till dåliga beslut.

BRAND I KLÄDER
Om det skulle börjar brinna i dina kläder ska du ta dig ner på golvet och rulla runt. Glöm inte att skydda ansiktet.
Om någon annans kläder börjar brinna ska du snabbt få ner personen på marken och börja kväva elden med en filt eller liknande. Börja alltid kväva elden från huvudet och neråt. När du sedan ska lyfta bort filten börjar du vid fotänden så att inte du riskerar att lågor skulle flamma upp vid huvudet.
Därefter bör man kyla den eventuella brännskadan med svalt vatten under minst 10-20 minuter.

De vanligaste orsakerna till förgiftning i hemmet är mediciner, kemikalier, växter, svamp och alkohol. Många av förgiftningsolyckorna sker genom att vi sväljer det farliga ämnet, inte minst när det gäller barn. En enkel åtgärd för att förhindra att detta inträffar är att gömma eller försvåra för barnen att komma åt det som är giftigt.

Har du eller någon i din närhet fått i sig något som är giftigt är det viktigt att inte vänta och se hur det utvecklar sig - sök hjälp direkt! Ring 112 och begär giftinformationscentralen om du är osäker.

Vanliga symptom på förgiftning kan vara illamående, kräkningar eller allmänna obehagskänslor. Akuta symptom är medvetslöshet, slöhet, kramper eller andningsbesvär.

Första hjälpen

Första hjälpen ser ut på olika sätt, beroende på vad man fått i sig. Dock är en tidig åtgärd de flesta fall att ringa 112 för att få profissionell hjälp. Därefter kan man börja hjälpa den skadade:

 • När gift svalts: Drick cirka 1-2 glas vatten eller mjölk för att späda ut vätskan.
  OBS! Framkalla aldrig kräkningar eftersom det kan ge skador på vägen upp.
 • Giftstänk i ögonen: Skölj direkt med en mjuk vattenstråle från till exempel ett rent vattenglas eller använd duschen under minst fem minuter. Håll isär ögonlocken så att sköljningen blir effektiv. Om ämnet är frätande ska sköljningen fortskrida i minst 15 minuter.
 • Frätande ämne på huden: Skölj rikligt med vatten. Ta därefter av smycken och kläder och tvätta av huden med tvål och vatten.
 • Inandning av giftiga ämnen: Ta ut personen i friska luften och lätta på klädseln. Ring giftinformationscentralen för vidare info.
 • Överdosering av läkemedel: Försök ta reda på vilken och hur mycket medicin som intagits. Därefter ringer du giftinformationscentralen för att ta reda på vad du ska göra. Är personen medvetslös gäller den vanliga Första Hjälpen.

Hjälp någon med hjärtstopp

Ett begynnande hjärtstopp kan yttra sig på många olika sätt. Det tydligaste symptomet är när man får plötsliga bröstsmärtor som strålar ut i någon eller båda armarna. Andra symptom kan exempelvis vara illamående, hjärtklappning, kallsvettningar och andnöd.

En person vars hjärta stannar förlorar snabbt medvetandet och blir ofta liggandes på golvet eller marken. Då gäller det att agera snabbt, men med lugn. Det första man gör när man misstänker att någon har fått ett hjärtstopp är att kontrollera medvetande och andning:


1. Försök att få kontakt med den drabbade. Prata, klappa på dennes kinder.

 

2. Vaknar inte personen skapar du fria luftvägar och kollar ifall drabbade andas. Detta gör du genom att föra huvudet lätt bakåt. Går inte det så kan du också föra fram käkbenet (skapa ett underbett på den skadade). Då borde luftvägarna frias. Se, lyssna och känn ifall andning finns

3. Om du inte hittar andning så ska du larma 112 så att ambulans fort kan komma.

Därefter är det dags att börja göra hjärt- och lungräddning (HLR)

När hjärtat stannar i kroppen stannar blodcirkulationen. Det är då mycket viktigt att få igång cirkulationen igen, genom att assistera hjärtats slag och lungornas luftutbyte. Genom att göra HLR så ersätter vi hjärtats slag med hjärtkompressioner och andningen ersätts med manuella inblåsningar. Då kan du som privatperson ge kroppens viktigaste organ nog mycket syre för att överleva tills proffessionell hjälp anländer.

HLR = 30 hjärtkompressioner och 2 inblåsningar

Hjärt- och lungräddning gör man genom att först börja göra 30 hjärtkompressioner och därefter göra två inblåsningar. Det betyder att man med båda händerna trycker ordentligt 30 gånger rakt över den skadades bröstben (mitt på bröstkorgen), med ungefär 2 tryck i sekunden. Mellan varje tryck släpper du upp bröstkorgen ordentligt.

Efter de 30 kompressionerna ska man göra de 2 inblåsningarna. För att få in luft rätar du ut persones luftvägar genom att sätta två fingrar under käkbenet och använda den andra handen till att föra personens huvud bakåt, samtidigt som du håller för dennes näsa. Därefter är gör du två inblåsningar med mun-mot-mun-metoden. Genom att se ifall bröstkorgen rör sig kan du avgöra om det kommer in någon luft i lungorna.

Fortsätt därefter med HLR tills ambulansen anländer.

ICE - när olyckan är framme

ICE (In Case of Emergency) är en bokstavskombination som du kan lägga in i din telefonbok före en anhörigs namn för att räddningspersonal ska kunna kontakta dina anhöriga om du av någon anledning inte själv kan tala om vilka de är. Genom att bokstäverna ICE ligger före din anhörigs namn så kan de alltid hittas i din telefonbok utan större problem.

Använder du engelska uttryck och +46-tillägget innan den anhöriges telefonnummer så underlättar du även för räddningspersonal när du är utomlands. ICE är nämligen internationellt.

Så här gör du:

 • Lägg till en ny kontakt i telefonboken.
 • Skriv in ICE1 följt av vilken relation du har till personen och sist av allt personens namn. ICE1 är den första man ringer upp.
 • När du skriver in personens telefonnummer, börja alltid med landskoden innan resten av telefonnumret. (+46 eller 0046 inom Sverige. Man tar alltid bort första nollan i riktnumret, så att exempelvis mobilnummer ”070 123 45 67″ skulle bli ”+4670 123 45 67″ och hemnummer ”0533 123 45″ skulle bli ”+46533 123 45″)
 • Därefter kan du fylla på med hur många ICE du vill. Skriv bara ICE2, ICE3 och så vidare.

Så här kan det exempelvis se ut i telefonboken:

Gun Svensson
Henrik Henriksson
ICE1 Wife Ingrid
ICE2 Father Göran
Jimmy Johansson
Karin Jansson

TIPS! Vill du inte att ordet kontakten ICE ska dyka upp när din anhörig ringer så kan du lägga till * direkt efter numret i din ICE-kontakt - exempelvis 070 - 123 12 12*.

Om du stöter på en person som förlorat medvetandet kan det kännas tryggt att veta hur man ska gå tillväga för att stabilisera personens tillstånd så gott det går innan ambulansen kommer. Som vid alla andra akuta situationer är det viktigt att behålla lugnet för att lättare kunna fatta bra beslut.

1. Sök kontakt

Det första du ska göra när du kommer fram till en till synes medvetslös person är att försöka få kontakt genom att prata, ruska, klappa på kinderna.

2. Larma

Vaknar inte den skadade ska du ringa 112 så snart du kan. Är ni flera så säger du till någon annan att larma och fortsätter själv undersökningen.

3. Fria luftvägarna

Därefter är det viktigaste att se till att personen har fria andningsvägar. Man säger att en medvetslös person ALLTID har påverkade andningsvägar, vilket innebär att du måste hjälpa till att få dem fria. Detta gör du genom att med din ena hand lyfta personens käkar bakåt och med din andra hand på personens panna böja huvudet bakåt.

4. Se, lyssna, känn

Andas den skadade kan kontrollera andningen genom att se, lyssna och känna. Se på bröstkorg, munrörelser m.m. Lyssna genom att sätta örat intill munnen se ifall du hör någon andning. Känn genom att sätta handen eller ansiktet mot munnen och se ifall du känner någon utandning.

Underlätta andningen genom att knäppa upp kläder och andra saker som kan göra att andningen försvåras. Ta ut eventuella föremål ur munhålan. Därefter bör du lägga personen i stabilt sidoläge för att göra andningen så lätt som möjligt och undvika att personen sväljer tungan.

Stabilt sidoläge

Så här lägger du någon i stabilt sidoläge:

1. Vinkla ut armen mellan dig och den skadade. Lyft upp det bortre knäet som sedan ska ligga som stöd för den skadade.

2. Lägg den andra handen under den skadades kind och håll kvar den där under överrullningen till stabilt sidoläge.

3. Ta tag i kläderna och vinkla försiktigt över den skadade mot dig. Se till att den bortre armen fortfarande ligger under ansiktet.

4. Fria luftvägarna så gott det går. Kontrollera så att andningen fungerar som den ska.

Att komma först fram till en trafikolycka kan vara en stressande och omtumlande upplevelse. Man kan möta människor med panik, människor som är apatiska, upprörda eller till synes helt oberörda. Ingen situation är den andra lik. Men att ha lite förkunskaper för hur man bör agera vid en sådan här situation kan göra upplevelsen mycket tryggare och säkrare.

Nedan följer några punkter som i grova drag kan hjälpa dig att göra en bra insats för personerna som är inblandade.

OBS! Genomgående för alla trafikolyckor är att du ska vara noggrann med din egen och andras säkerhet på olycksplatsen:

 • Sätt på varningsblinkers, ställ ut varningstriangel och så vidare för att varna bakomvarande att något har hänt.
 • Om du upptäcker drivmedelsläckage så bör du vara mycket uppmärksam. Det kan räcka med en gnista för att brand ska uppstå. Finns det någon som har en brandsläckare i bilen bör den finnas nära till hands.
 • Var försiktig vid kontakt med blod. Fråga en skadad och denne har några sjukdomar som du bör veta om. Har man hepatit, HIV och liknande sjukdomar har man skyldighet att berätta det vid en trafikolycka.

När du har säkrat olycksplatsen så gott det går, ringt 112, och kommer fram till en person som är skadad finns det en minnesramsa som underlättar otroligt mycket, nämligen L-ABC. Lär du dig den har du stor chans att göra en bra insats för den skadade, och inte missa något viktigt. Denna minnesramsa är officiell och används av all räddningspersonal i Sverige. Skillnaden för privatpersoner och räddningspersonal är att det tillkommer två bokstäver till, nämligen D och E.

Gör åtgärderna i varje bokstav en efter en, och gå inte vidare till nästa bokstav förrän du gjort klart den tidigare. Bokstäverna är i ordning efter hur livshotande är.

L = LIVSFARLIGT LÄGE

Denna bokstav beskrevs längre upp på sidan. Allt som är direkt livsfarligt för den skadade måste elimineras (eller att den skadade tas därifrån). Brinner bilen? Ligger han/hon mitt på vägen? Ligger bilen i ett vattendrag?

A = AIRWAYS (Fria luftvägar)

Nu ser du till att den skadade får fria luftvägar. Att personen har andning är livsviktigt och ska alltid kontrolleras så snabbt som möjligt. Ett snarkande eller pipande ljud är bland annat ett tecken på ofri luftväg. Håll upp huvud och nacke utan att göra några vridningar på kotpelaren. Om personen redan andas går du vidare till bokstaven B.

Om den skadade INTE börjar andas, får du lämna L-ABCDE och börja göra hjärt- & lungräddning.

Om personen endast får fri luftväg med din hjälp, måste du vara kvar på bokstaven A tills du får hjälp att fortsätta med din kontroll.

B = BREATHING (Hur är andningen?)

Om personen har andning bör du se, lyssna och känna efter hur andningen är. Andas tillsammans med den skadade för att se ifall andningen är normal. Det märker du ganska snabbt. En mycket snabb andning, eller en mycket långsam andning kan vara tecken på att personens skador är kritiska. Detta är dock inte något du kan göra någonting åt mer än att invänta räddningspersonal. Istället bör du försöka lugna ner personen så att denne får så god mängd luft som möjligt. Lätta på åtsittande kläder, säkerhetsbälte och andra saker som kan hindra en god andning.

C = CIRCULATION (Hur är pulsen? Större blödningar?)

Därefter kontrollerar du pulsen och ser efter så att den skadade inte har några större blödningar. Pulsen kontrollerar du genom att känna med två fingrar på halsen alldeles intill luftstrupen. En mycket hög, eller mycket låg puls kan vara tecken på att skadorna är kritiska. Även här kan man inte göra något annat än att försöka lugna patienten så mycket som möjligt.

Om personen blöder kraftigt från något sår på kroppen bör blödningen stoppas snabbt. Har man inget första förband går en t-shirt, tröja, handduk eller liknande saker alldeles utmärkt. För att lättare få stopp på en blödning kan man lägga något under förbandet för att skapa ett tryck på såret.

Om någon kroppsdel är helt av måste den skadade änden snöras av med ett bälte, rem eller liknande för att inte den skadade ska förblöda.

Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Magnus Hernerud

  Platschef Räddningstjänsten Säffle

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 22

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-02