Bild
Kontakt

Frivillig resursgrupp - FRG

Syftet med FRG är att förstärka kommunens personalresurser vid svåra påfrestningar och klara uthålligheten vid en längre och större katastrof.

Den frivilliga resursgruppen, FRG, har kompentenser från olika områden som kommunen efterfrågar och kan hjälpa till vid bland annat:

 • stora katastrofer,
 • eftersök av försvunna,
 • bränder,
 • översvämningar.

Övriga arbetsuppgifter som kan komma ifråga är evakueringar, information, medmänskligt stöd, samtal, mat och dryck samt övrig förstärkning där behov finns.

Det finns alltid behov av förstärkning och nyrekrytering
Deltagarna i den frivilliga resursgruppen, FRG, får en 36 timmar lång utbildning och gruppledarna får dessutom utbildning och övning i ledarskap. Är du intresserad av att bli en del av FRG? Hör av dig till FRG-ansvarig via kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om FRG på msb.se
Kontakt
 • Ida Olsson

  Säkerhetssamordnare

  Räddningstjänsten

  0570-826 04, 070-25 60 826

  Kopparvägen 1, Arvika

Senast uppdaterad • 2022-11-30