Närbild på en märkesnål som föreställer Säffles kommunvapen
Kontakt

Kommunvapen

"Av guld och blått medelst en vågskura delad sköld, i vars övre fält en uppstigande blå örn med röd näbb och tunga". Så lyder den officiella blasoneringen för Säffles kommunvapen. 

Historik

Säffle köping väckte i mitten av 1940-talet idén om att framställa ett vapen som symbol för samhället. Personal vid kommunalkontoret förde en dialog med riksheraldikern gällande vapnets utformning och skickade även in flera förslag, varav det mest genomarbeterade bestod av en illustration av en segelbåt och sagokungen Olof Trätäljas gravhög i bakgrunden. Riksheraldikern refuserade emellertid köpingens förslag och komponerade istället ett eget förslag. Vapnet bestod av en blå Värmlandsörn som stiger upp ur Säffle kanal. Förslaget väckte stor entusiasm i Säffle.
Förslag till kommunvapen från 1940-talet som föreställer en segelbåt

Vapnet antogs slutligen 1949 av Kungl. Maj:t och användes till en början som vapen för Säffle köping. När köpingen ombildades till stad 1951 användes vapnet som officiellt stadsvapen för Säffle stad och förekom frekvent i stadens informations- och marknadsföringsmaterial.

Efter kommunbildningen 1971 registrerades vapnet oförändrat för Säffle kommun. Vapnet användes dock sparsamt som symbol för Säffle under ett flertal år. Istället valde kommunen att använda en logotyp föreställande nämnde Olof Trätälja.

Säffles antagna kommunvapen föreställandes en örn

Nutida användning

Vapnet från 1949 ligger idag till grund för Säffle kommuns logotyp, grafiska profil och varumärke inom turism, reklam och marknadsföring. Vapnet ses dagligen i all intern och extern kommunikation som kommunen bedriver. Det används emellertid huvudsakligen i en omarbetad version där detaljerna i det ursprungliga vapnet har skalats bort till förmån för ökad läsbarhet och gångbarhet inom digital kommunikation.

I sitt originalutförande används vapnet nu främst vid högtidliga tillfällen, inbjudningar vid speciella tillfällen och dylikt.

Modern version av Säffles kommunvapen i färg
Klicka här för att ladda ned Säffles kommunvapen
Klicka här för att läsa mer om kommunens grafiska profil
Kontakt
 • Johan Österman

  Systemförvaltare

  Kommunledningskontoret

  0533 - 68 13 27

  Kanaltorget 2A, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28